Vennootschapsbelasting stijgt gemiddeld 5% door BEPS

Het internationale bedrijfsleven verwacht dat de effectieve belastingdruk op ondernemingen onder invloed van BEPS gemiddeld zal stijgen, naast de kosten van compliance. Maar of de BEPS-doelstellingen gerealiseerd worden…

Wereldwijd onderzoek van RSM denkt dat vooral de grotere beursgenoteerde ondernemingen het slachtoffer zullen worden van lokaal door overheden genomen maatregelen in het kader van OESO’s BEPS-project. 
 
RSM ondervroeg ondernemingen met omzetten vanaf $ 50 miljoen tot meer dan $5 miljard en concludeert dat 72% zich voorbereidt op hogere belastingtarieven; 27% verwacht een stijging van > 10%. Ruim negen op de tien verwacht ook een stijging van de kosten van compliance, met een gemiddelde van 17%. 
Slechts 18% denkt de kosten geheel op te kunnen vangen; 34% denkt de kosten door te berekenen aan de consument, terwijl 31% denkt hun aandeelhouders minder dividend zullen ontvangen.
 
Overigens zegt RSM dat ook de kleinere ondernemingen duidelijk de impact ervaren van BEPS-ontwikkelingen, terwijl dit project in eerste instantie vooral gericht was op de grote multinationals. Ook de kleinere verwachten hogere compliance-kosten en een toename van de belastingdruk, juist omdat deze ondernemingen minder ervaring hebben met internationale transacties en belastingplanning. 
Meer dan 75% van de kleinere ondernemingen in de steekproef zegt dat de BEPS-ontwikkelingen zorgen voor onzekerheid, maar slechts 18% heeft al stappen gezet om in lijn te komen met nieuwe wetgeving rond hoofdvestigingsplaats en nieuwe regels rond interne verrekenprijzen. 
 
Maar ondanks de hogere kosten is men algemeen voorstander van implementatie van de BEPS-actiepunten. 69% erkent dat een wereldwijde standaard voor vennootschapsbelasting gewenst is; 61% denkt echter dat de voorstellen slechts matig, weinig of helemaal niet voldoende zullen zijn om het doel, een faire belasting betalen waar winst gecreëerd wordt, te realiseren.  Slechts een op de drie denkt dat BEPS zal zorgen voor een mondiaal fiscaal level playing field.
 

Gerelateerde artikelen