Vennootschap verhaalt opgelegde boete op directeur

Een BV overtreedt het Sanctiebesluit financiële dienstenverkeer en betalingsverkeer Irak, door via een kick-back betaling bij een transactie indirect geld ter beschikking te stellen aan het Iraakse regime. Dit betreft een economisch delict.

Ter voorkoming van strafvervolging heeft de vennootschap een transactiebedrag van bijna 175.000 euro betaald. De BV wil dit bedrag verhalen op haar directeur.

De directeur wist, althans heeft, volgens de rechtbank, willens en wetens de kwade kans aanvaard, dat de gewraakte handelingen strafbaar waren. Volgens de rechtbank gaat het er om of het gewraakte handelen een onmiskenbare tekortkoming oplevert waarbij sprake is van ernstige verwijtbaarheid en waarover geen verstandig ondernemer twijfelt.   

In zijn algemeenheid kan volgens de rechtbank worden gezegd dat geen verstandig bestuurder er over kan twijfelen dat hij bij het drijven van de onderneming zich dient te onthouden van het plegen van strafbare feiten. Dat is te meer zo nu het in dit geval gaat om economische delicten, die immers de kern van het ondernemerschap betreffen. Dat de directeur desondanks de overeenkomst volledig heeft doorgezet, is dus in beginsel een onmiskenbare tekortkoming.

Het had anders gelegen indien de BV, dat wil zeggen haar commissarissen en aandeelhouders, ervan op de hoogte waren dat de directeur handelde zoals hij heeft gedaan en zij met hem meenden dat de overeenkomst koste wat het kost gesloten moest worden.

Uit het voorgaande concludeert de rechtbank dat de directeur zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld, waardoor de directeur onrechtmatig jegens de BV heeft gehandeld en deze jegens haar is tekortgeschoten. De rechtbank wijst de vordering toe.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen