Veiligheid en gezondheid in het slop bij werkgevers

Eis: Verklaring omtrent risicobeheersing voor bedrijven
Vitaliteit is de verantwoordelijkheid van de medewerker, vindt de baas.

Dertien procent van de werkgevers in Nederland heeft minder dan eens in de drie jaar aandacht voor een veilige en gezonde werkomgeving. Een kwart heeft geen idee wat de status is.

Dat blijkt uit een onderzoek van Zorg van de Zaak onder Nederlandse werkgevers. Een derde van de werkgevers heeft geen plannen om preventief de vitaliteit en gezondheid van de medewerkers te verbeteren. Hoewel de werkdruk verreweg de belangrijkste factor is voor stress op het werk, weet één op de vijf werkgevers niet wat er speelt bij medewerkers op dit gebied.

Zes op de tien ondernemers heeft een RI&E laten uitvoeren, de verplichte risico-inventarisatie. Van de bedrijven die een RI&E hebben uitgevoerd, hebben drie op de tien de psychosociale arbeidsbelasting uitgevoerd.

Ruim de helft (53%) van de leidinggevenden geeft aan dat hun organisatie in de afgelopen drie jaar onderzoek heeft gedaan naar de werkbeleving van medewerkers. Iets minder dan de helft (49%) van de werkgevers biedt het personeel de mogelijkheid tot het doen van een reguliere gezondheidscheck.

Van de werkgevers die zo’n check niet aanbieden, geeft ruim een derde aan dat vitaliteit de verantwoordelijkheid van de medewerker is en niet die van de werkgever.

Gerelateerde artikelen