40 procent van het scholingsbudget blijft liggen

HR-professionals en medewerkers hebben geen idee welk budget er is.

Organisaties hebben steeds hogere budgetten voor leren en ontwikkelen, maar een flink deel daarvan blijft ongebruikt. Het persoonlijk leerbudget groeide met een kwart, van 800 euro in 2021 tot 1.000 euro in 2022 per persoon. Maar bijna 40 procent van de organisaties laat de helft of meer op de plank liggen.

Dit blijkt uit de Studytube Learning & Development Monitor 2023, een jaarlijks onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van leerplatform Studytube. De resultaten vallen op, omdat Nederland worstelt met een extreem krappe arbeidsmarkt en een enorm verloop van personeel. Investeren in leren en ontwikkelen geldt als belangrijk om toekomstbestendig te blijven. 

Nieuw is onderbenutting van opleidingsbudgetten niet. Vorig jaar berekende werkgeversvereniging AWVN dat er 1.7 miljard euro aan opleidingsbudget op de plank van werkgevers bleef liggen. Het recente onderzoek van Studytube wijst uit dat ruim zeven op de tien organisaties maximaal driekwart van het budget opmaken. Twaalf procent geeft nog geen kwart van het beschikbare budget uit. Ook nog eens veertien procent van de bedrijven zegt geen zicht te hebben op hoeveel leerbudget er uitgegeven wordt. Maar zes van de tien HR-professionals zijn juist tevreden met de huidige stand van zaken rond leerbudget, zo komt ook naar voren in het onderzoek.

Van de HR-professionals weet 45 procent niet hoeveel persoonlijk budget er beschikbaar is. Bij medewerkers tast 66 procent hierover in het duister. HR-professionals zien de waan van de dag als belangrijkste belemmering voor medewerkers om te leren. Tweede reden is dat leren vaak niet gekoppeld is aan een beloning zoals salarisverhoging, promotie of status.

“Je kan niet tevreden zijn als zoveel geld én ontwikkelpotentieel blijft liggen”, zegt Homam Karimi, CEO van Studytube. “Met alleen leerbudget reserveren ben je er niet. Organisaties moeten het ook daadwerkelijk gaan inzetten.”

Gerelateerde artikelen