Veel nieuwe starters ondanks wet DBA

Ondanks alle perikelen rond de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), is het aantal starters vorig jaar met 2% toegenomen tot 131.000.

De agrarische sector en de transportbranche laten de grootste stijgingen zien ten opzichte van zes jaar geleden. Voor 2017 verwacht het ING Economisch Bureau dat het aantal starters hoog blijft. Al is dit mede afhankelijk van het overheidsbeleid dat door een nieuw kabinet wordt gevoerd met betrekking tot starters en zzp’ers.

Nieuwe wet DBA houdt starters niet tegen

Evenals in 2015, nam het aantal starters in 2016 met 2% toe tot ruim 131.000 nieuwe ondernemers. De meeste starters gaan als zzp’er aan de slag. De stijging toont dan ook aan dat starters zich niet hebben laten tegenhouden door alle perikelen rondom de invoering en opschorting van de wet DBA.

Fors meer taxichauffeurs

Het aantal starters staat met 131.000 op het hoogste niveau sinds het ING Economisch Bureau in 2010 met de tellingen begon. In 2016 is het aantal starters met 7% toegenomen ten opzichte van zes jaar geleden. De grootste stijgingen over deze periode doen zich voor in de agrarische sector en de transport. Zo is het aantal taxichauffeurs gedurende deze periode ruim verviervoudigd. De grootste daling doet zich voor in de groothandel, waar het aantal starters in zes jaar tijd met een kwart is afgenomen.  

Vooral meer starters in de Randstad

Op regionaal niveau laten de provincies Noord- en Zuid-Holland met 15% een bovengemiddelde groei van het aantal starters zien ten opzichte van zes jaar geleden. Friesland, Drenthe en Limburg laten daarentegen over dezelfde periode een daling zien. In Utrecht en Noord-Brabant is de aanwas van nieuwe ondernemers in zes jaar tijd met 0,5% minimaal.  

Impact van overheidsbeleid op aantal starters

Het ING Economisch Bureau verwacht voor 2017 dat het aantal starters op hoog niveau blijft. Enerzijds doordat meer potentiële ondernemers kansen in de markt zien als het economisch goed gaat. Anderzijds blijft er behoefte aan flexibilisering, zowel bij bedrijven als bij de nieuwe generatie die de arbeidsmarkt betreedt. De verwachting gaat uit van gelijkblijvende omstandigheden voor starters. Eventueel nieuw overheidsbeleid met betrekking tot starters en zzp’ers kan de ontwikkeling van het aantal starters beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan afschaffing of verkrapping van fiscale stimuleringsmaatregelen als de zelfstandigen- en/of de startersaftrek, of een verplichte pensioenopbouw voor zzp’ers.

Gerelateerde artikelen