Veel Nederlandse organisaties nog niet klaar voor AVG

Van de Nederlandse respondenten is slechts 5% van mening dat zijn of haar organisatie over de juiste technische vaardigheden beschikt.

Van de Nederlandse respondenten is slechts 5% van mening dat zijn of haar organisatie over de juiste technische vaardigheden beschikt.

De druk van steeds strengere regelgeving houdt de bestuurders bezig: 78% van de respondenten maakt zich in toenemende mate zorgen over compliance op het gebied van gegevensbescherming. 

Dit blijkt uit de Global Forensic Data Analytics Survey van EY, gehouden onder 745 bestuurders van internationaal opererende organisaties uit 19 landen, waaronder Nederland.

Ondanks dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) al over vier maanden in werking treedt, beschikt 27% van de Nederlandse respondenten nog niet over een plan waarmee aan deze wetgeving wordt voldaan. Wereldwijd is dit zelfs 67%.

Brenton Steenkamp, Fraud Investigation & Dispute Services Leader bij EY Nederland: “De invoering van de hernieuwde wetgeving rondom gegevensbescherming en de implementatie hiervan binnen organisaties brengt grote uitdagingen met zich mee. Door middel van het gebruik van Forensische Data Analyse (FDA)-technologie is het mogelijk om data uit verschillende bronnen inzichtelijk te maken, samen te kunnen voegen en vervolgens te analyseren, wat ervoor zorgt dat organisaties een gedegen risicobeleid in kunnen richten en risico’s efficiënter en effectiever kunnen beheersen.”

Forensische Data Analyse steeds vaker ingevoerd ter beheersing van risico’s
Het onderzoek toont ook aan dat 42% van de organisaties van mening is dat de AVG aanzienlijke invloed heeft op het gebruik en de manier van toepassen van FDA. Verder bleek uit het onderzoek dat slechts 10% van de Nederlandse respondenten op dit moment gebruik maakt van FDA om aan de AVG te kunnen voldoen. Ruim de helft (57%) zoekt momenteel uit welke FDA-tools ze zouden kunnen gebruiken ter ondersteuning van hun compliance activiteiten.

Investeren in mensen en vaardigheden essentieel voor benutten volledig potentieel van FDA
Bij FDA gaat het niet alleen om technologie, maar ook om de mensen die deze technologie beheren en de manier waarop zij risico’s beheersen. Weinig organisaties hebben er vertrouwen in dat ze momenteel over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken.

Van de Nederlandse respondenten is slechts 5% van mening dat zijn of haar organisatie over de juiste technische vaardigheden beschikt en slechts 15% denkt op het gebied van data-analyse voldoende kennis in huis te hebben.

Steenkamp: “Hoewel het bemoedigend is om te zien dat er steeds meer bewustwording is binnen organisaties omtrent de risico’s die spelen op het gebied van AVG en compliance, is het belangrijk om op technologisch gebied te blijven innoveren en investeren in nieuwe technieken zoals FDA.”

Gerelateerde artikelen