Veel mkb-bedrijven niet op de hoogte van nieuwe Europese privacywetgeving

Zes op de tien mkb-bedrijven zijn er niet van op de hoogte dat ze over elf maanden moeten voldoen aan nieuwe Europese privacywetgeving die tot enorme boete

Vanaf 25 mei volgend jaar vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens. In alle Europese lidstaten gaat dan dezelfde privacywetgeving gelden. “Bedrijven moeten in beweging gaan komen. Sowieso door na te gaan hoe zij hierdoor geraakt worden”, aldus directeur Willem Overbosch van het online ondernemersplatform.

Boetes

Brussel heeft flinke boetes aangekondigd voor bedrijven die de wet niet naleven. Oplopend tot maar liefst 20 miljoen euro voor heel grote bedrijven of 4 procent van de wereldwijde omzet als dat een hoger bedrag is. Voor het bewaren en verwerken van klantgegevens gaan strengere normen gelden en worden er meer verantwoordelijkheden neergelegd bij bedrijven. “Daarvoor zijn technische, administratieve en organisatorische maatregelen nodig”, aldus Overbosch. Een op de vijf mkb-bedrijven heeft al wel maatregelen genomen of gaat dat binnenkort doen. Bedrijven binnen de zakelijke dienstverlening en de handel blijken het slechtst op de hoogte van de nieuwe wet. Van het kleinbedrijf tot zes medewerkers wist zelfs driekwart van de respondenten van niets. Ook elders in Europa gaat het overigens niet goed. Uit Belgisch onderzoek onder mkb-ondernemers bleek onlangs dat daar 84 procent niet op de hoogte was van de nieuwe privacyregels.

Reactie MKB-Nederland

De peiling toont aan dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nog heel wat missiewerk richting ondernemers heeft te verrichten, zegt MKB-Nederland in een reactie. “In plaats van hameren op boetes, zoals de AP in de media steeds doet, kan de privacywaakhond zich beter verplaatsen in een mkb’er die moeilijk zijn weg weet te vinden met deze ingewikkelde wet. Uiteindelijk is het gezamenlijke doel van ondernemers en de AP dat iedereen aan de wet kan voldoen.”

Online informeren

De eerste stappen kunnen ondernemers zelf zetten door zich online te informeren, zegt Overbosch. “Bijvoorbeeld over hoe je de straks verplichte administratie opzet waarin alles staat over hoe de klantgegevens zijn verkregen en wie er inzage in heeft.”

Uitkomsten:

  • 60,3% van alle mkb-bedrijven wist niet dat ze vanaf 25 mei 2018 moeten voldoen aan de AVG.
  • Van het kleinbedrijf tot zes medewerkers wist zelfs driekwart (!) van de respondenten van niets.
  • 22,2% van de mkb-bedrijven zei dat ze al wel maatregelen nemen of dat binnenkort te gaan doen.
  • Van de branches waarin vaker met klantgegevens wordt gewertk, zijn bedrijven binnen de handel (72,7%), dienstverleners in de communicatie en informatie (70%) en de zakelijke dienstverlening (62,2%) het slechtst op de hoogte.
  • 15% vermoedde dat de wet geen betrekking heeft op hen.
  • En tot slot: 81,7% van alle invullers gaf aan dat de overheid hier meer ruchtbaarheid aan moet geven, en vindt de overheidsvoorlichting daarom ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’.
Gerelateerde artikelen