Veel meer werklozen

CPB verwacht pas over vijf jaar herstel arbeidsmarkt met minder investeringen en innovatie.

De coronacrisis zorgt voor blijvende schade aan de economie, ook als het virus binnenkort in zijn geheel onder controle is. De productiviteit zal langdurig lager uitvallen doordat er minder wordt geïnvesteerd en geïnnoveerd. De werkloosheid zal sterk oplopen om pas na vijf jaar weer op het normale niveau is. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een vandaag gepubliceerde studie.

Het CPB voorspelde eerder dat de economie eind 2021 weer op het niveau van voor de crisis kan zijn. Dat zou betekenen dat twee jaar economische groei wordt misgelopen. In deze studie wordt de situatie op de middellange termijn vergeleken met de verwachte groei van de economie zonder crisis.

Volgens het CPB zal het aanbod van werknemers afnemen, omdat mensen de zoektocht naar een baan opgeven. Verder wordt Nederland, door de hogere werkloosheid, minder aantrekkelijk voor buitenlandse werknemers. Ook zullen studenten later afstuderen of juist afzien van een vervolgopleiding. Volgens het CPB zullen arbeidsaanbod en investeringen pas op de lange termijn, dus na ruim tien jaar, zijn hersteld.

Verder wijst het CPB op de korte termijn op een mismatch op de arbeidsmarkt, omdat sommige sectoren hard worden geraakt door de crisis terwijl in andere sectoren de vraag naar arbeidskrachten toeneemt. De mismatch kan versterkt worden als de crisis leidt tot een versnelling in de groei van automatisering, robotisering en digitalisering. Daardoor kan het zijn dat kennis en kunde van werkzoekenden nog minder aansluiten bij openstaande vacatures.

(bron: ANP; foto: Fred Kearney, Unsplash)

Gerelateerde artikelen