Veel ervaring in M&A weinig nut

Als een bedrijf veel ervaring met fusies en overnames heeft, zegt dat niet dat de onderneming ook steeds beter in deze processen wordt. Erasmus Universiteit Rotterdam deed onderzoek onder 200 bedrijven die in totaal 3.400 allianties, fusies en overnames achter de rug hebben.

Hieruit blijkt dat wie meer M&A-ervaring heeft te veel zelfvertrouwen in de eigen vaardigheden kan krijgen. Dat is gevaarlijk, omdat een bedrijf zo vervalt in ‘superstitious learning’. Dat is leren dat gebaseerd is op niet bewezen aannames ten opzichte van oorzaak en gevolg.

Al hebben ondernemingen vaak standaardprocedures en functies die toegespitst zijn op fusies en overnames, deze zijn weinig valide als in die procedures superstitious learning is geslopen. Volgens de onderzoekers zijn zogeheten efficiënte ‘alliantiemechanismen’ met institutionaliserende mechanismen betere voorspellers van een goede alliantieperformance, maar zijn deze mechanismen op hun beurt weer weinig flexibel.

Het alternatief? Integrerende mechanismen. Hierdoor delen medewerkers groepsgewijs hun ervaringen met eerdere allianties en problemen. Deze experimentele benadering sluit beter aan op de eigen context van een alliantie of fusie en overname.

Gerelateerde artikelen