‘Blik accountant op IT-risico’s en M&A-transacties moet kritischer’

De accountant moet beleggers een bedrijfsspecifiek inkijkje bieden in de details van zijn cijfercontrole en de risico's die hij daarbij heeft opgemerkt. Dat laat de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) weten in een brief aan de zes grootste accountantskantoren die de jaarrekeningen van de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen controleren.

Dit jaar vraagt de VEB in het bijzonder aandacht voor de IT-risico’s, risico’s van fraude en de rapportage over M&A-transacties. Van de accountant van verzekeraars verwacht de VEB een kritische blik op de Solvency II rapportages.

Rol van de accountant

VEB: ‘Zoals de afgelopen jaren is gebleken heeft de accountant een duidelijke publieke taak ter ondersteuning van het vertrouwen in de financiële markten. De accountant is door de wetgever aangewezen om de jaarrekening te onderzoeken en juist door zijn kennis en ervaring bij uitstek geschikt het management van ondernemingen kritisch te toetsen. Stakeholders verwachten van de accountant dat hij deze rol op zich neemt. De afgelopen jaren hebben accountants meer uitleg gegeven over hun controlewerkzaamheden en bevindingen. Ook hebben veel accountantskantoren in 2014 en 2015 een uitgebreide controleverklaring verstrekt. Voor beleggers is dat een positieve ontwikkeling.’

IT-risico’s

De werking van IT-systemen verdient in toenemende mate speciale aandacht van de accountant. Cybercriminaliteit is aan de orde van de dag. Zo staat cyber security hoog op de agenda bij veel  beursvennootschappen. De VEB zal de accountant vragen naar de bovenmatige IT-risico’s van de gecontroleerde onderneming. De VEB verwacht dat de accountant nader toelicht welke op de IT-infrastructuur gerichte werkzaamheden hij heeft verricht tijdens zijn controle.

Kritische blik op rapportage over M&A-transacties

Ondernemingen spiegelen de aandeelhouders in de regel bepaalde synergievoordelen voor alvorens een overname wordt gedaan. Deze verwachtingen en rapportage over behaalde synergievoordelen worden nauwelijks gecontroleerd door de accountant. De jaarrekening is het moment waarop de onderneming hierover kan rapporteren. In de regel zal dat ook gebeuren, al dan niet in het bestuursverslag. De accountant heeft hier een eigen taak om te controleren of de onderneming adequaat rapporteert. De VEB zal zowel de onderneming als de accountant hier tijdens de aandeelhoudersvergadering op aanspreken.

Solvency II verplichte kost voor verzekeraars

Vanaf 1 januari 2016 is Solvency II van kracht. Voor de Nederlandse verzekeraars heeft dit de nodige impact gehad, zo leren de recente ontwikkelingen bij Aegon en vooral Delta Lloyd. Pas in de jaarrekening over 2016 zijn verzekeraars verplicht op basis van Solvency II te rapporteren. Om een goed beeld te krijgen van de betreffende ondernemingen is het noodzakelijk dat de beursgenoteerde verzekeraars al in de loop van 2016 op basis van Solvency II rapporteren. De VEB zal verzekeraars hiertoe aansporen. VEB: ‘Ook de accountant heeft hierbij een belangrijke rol. Niet alleen zal de accountant de solvabiliteitsratio’s moeten controleren; ook verwachten aandeelhouders dat de accountant kritisch kijkt naar het door de verzekeraar gehanteerde model op basis waarvan de solvabiliteitsratio’s worden vastgesteld.’

• VEB Accountantsbrief 2016

Gerelateerde artikelen