VCMB: pas op voor onterechte incassokosten

Het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) constateert dat organisaties nog altijd meer incassokosten in rekening brengen dan wettelijk is toegestaan.

Bedrijven profiteren van de gebrekkige kennis van consumenten en ondernemers door bij aanmaningen kosten te berekenen die ze helemaal niet in rekening mogen brengen sinds de wetgeving vorig jaar is aangepast. De brancheorganisatie roept dan ook op om incasso’s goed te controleren.

De kosten die organisaties mogen doorrekenen als facturen niet op tijd worden betaald, zijn sinds 1 juli 2012 bij wet geregeld door de zogenoemde ‘wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten’ (WIK). Hoewel deze al ruim een jaar van kracht is, blijkt uit onderzoek van het VCMB onder 120 credit managers dat slechts zes op de tien bedrijven (58%) denken te voldoen aan de nieuwe regels. Bijna een op de vijf (17%) merkt nog steeds dat er meer kosten in rekening worden gebracht dan volgens de wet is toegestaan.

“Veel bedrijven en malafide incasso-organisaties profiteren van de onwetendheid van consumenten en ondernemers,” stelt Mannes Westhuis, voorzitter van het VCMB. “Onze leden constateren met regelmaat dat er in de markt, vaak op structurele basis, onterechte kosten in rekening worden gebracht,”

Volgens de brancheorganisatie gaat het vaak om relatief lage bedragen die, in combinatie met een dwingende aanmaningsbrief, snel ter kennisgeving worden aangenomen. Te denken valt aan administratiekosten die onterecht in rekening worden gebracht, of ‘aanmaningskosten’.

Onwetendheid
Hoewel bedrijven onderling afwijkende afspraken kunnen maken, ziet Westhuis in de praktijk dat veel partijen bewust of onbewust nog altijd niet aan de nieuwe wetgeving voldoen. “Bij elkaar opgeteld gaat het uiteindelijk om hoge bedragen. We roepen mensen op hun aanmaningen daarom goed te controleren op kosten die ten onrechte in rekening worden gebracht. Vaak zitten deze kosten verstopt, bijvoorbeeld achter een aanduiding op de aanmaning die op het eerste gezicht logisch klinkt. Laat daarom bij twijfel een expert meekijken.”
__________________________________________________________________________________

Zet uw afdeling Credit Management in 1 dag strategisch op de kaart
Tijdens het seminar Credit Manager in één dag geeft Credit Management expert Raimond Honig inzicht in de strategie van befaamde managementdenkers. Ontdek in één dag hoe u als Credit Manager sneller en effectiever kunt anticiperen op de uitdagingen waar uw organisatie voor staat. Meer informatie en inschrijven.

__________________________________________________________________________________

Volgens de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) mogen organisaties pas incassokosten in rekening brengen als zij twee weken eerder een brief hebben gestuurd. Daarin moeten zij vermelden dat de betalingstermijn is verstreken en dat zij incassokosten in rekening brengen als niet binnen veertien dagen alsnog betaald wordt.

De incassokosten die in de brief worden aangekondigd, zijn afhankelijk van de hoogte van de factuur, maar mogen nooit meer bedragen dan 15% van de totaalfactuur. Het minimumbedrag is 40 euro. Bovendien mogen alleen de genormeerde incassokosten in rekening worden gebracht. Het opvoeren van andere kosten (zoals administratiekosten) is niet toegestaan. Wel mag de wettelijk verschuldigde rente in rekening worden gebracht.

Ook bedrijven zelf zijn erbij gebaat dat incassotrajecten op een correcte wijze verlopen, stelt Westhuis. “Uiteindelijk gaat het erom dat klanten betalen voor geleverde goederen en diensten. Het geld dat ze onterecht betalen, verdwijnt in de zakken van malafide leveranciers en incasso-organisaties en komt dus niet op de juiste plek terecht. Incasso-organisaties die zich wel netjes aan de regels houden, ondervinden hier hinder van.”

Bron: VCMB

Gerelateerde artikelen