VAR straks automatisch

Tot voor kort moesten ondernemers ieder jaar opnieuw een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanvragen. In het kader van de administratieve lastenverlichting voor zelfstandigen wordt dit nog voor 2010 in veel gevallen geautomatiseerd.

Zelfstandig ondernemers moeten elk kalenderjaar opnieuw een VAR aanvragen bij de Belastingdienst. Als de ondernemer aan een aantal voorwaarden voldoet, wordt de nieuwe VAR-beschikking straks automatisch toegestuurd. Deze voorwaarden omvatten:

De ondernemer heeft drie achtereenvolgende kalenderjaren telkens een verzoek voor een VAR-beschikking ingediend voor hetzelfde soort van werkzaamheden die onder overeenkomstige condities zijn verricht;
De drie verzoeken hebben tot dezelfde soort VAR-beschikking geleid, en
De afgegeven beschikkingen zijn daarna niet meer herzien.

Bij stilzwijgende verlenging bij een VAR-wuo en een VAR-dga blijft het wel verplicht om eventuele wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst. Ook blijven de bestaande controle- en herzieningsbevoegdheden van de inspecteur van de Belastingdienst hetzelfde.

Constateert deze een verschil tussen de door door de ondernemer opgegeven informatie en de werkelijkheid, dan heeft deze het recht om de aangifte inkomstenbelasting te controleren, corrigeren en eventueel een naheffing of boete op te leggen.

Gerelateerde artikelen