Vanaf 2013 geen dubbele premiekorting werkgevers

De dubbele premiekorting is vanaf 2013 voor werkgevers verleden tijd. Neemt een werkgever een oudere werknemer in dienst met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan mag hij alleen de premiekorting voor arbeidsongeschikten toepassen.

Dat meldt UWV op haar website.

Werkgevers betalen voor werknemers premies sociale verzekeringen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij maximaal drie jaar de volgende premiekortingen krijgen:

– Premiekorting voor oudere werknemers. Deze korting kunnen werkgevers toepassen als een werknemer op de dag voordat hij in dienst kwam vijftig jaar of ouder was én een uitkering had.

– Premiekorting voor werknemers met een ziekte of handicap. Deze korting kunnen werkgevers toepassen als een werknemer op de dag voordat hij in dienst kwam een arbeidsongeschiktheidsuitkering had.

Op dit moment is het nog toegestaan om beide premiekortingen toe te passen. Door een wijziging in de Wet financiering sociale verzekeringen is dit vanaf 2013 niet meer mogelijk.

Een andere wijziging per 1 januari 2013 is dat de premiekortingen omhoog gaan. Werkgevers ontvangen de volgende premiekortingen:

– Neemt een werkgever een 50-plusser met een uitkering in dienst, dan stijgt de premiekorting van € 6.500 naar maximaal € 7.000 per jaar.

– Neemt een werkgever een werknemer met een ziekte of handicap in dienst die minimaal het minimumloon gaat verdienen, dan stijgt de premiekorting van € 2.042 naar maximaal € 7.000 per jaar.

– Neemt een werkgever een werknemer met een Wajong-uitkering in dienst met loondispensatie, dan hij mogelijk een premiekorting krijgen van € 3.500 per jaar.

Bron: UWV

Gerelateerde artikelen