Van lineair naar exponentieel (financieel) management

"Lineair denken in een niet lineaire wereld is zinloos!" Dat is de zin die er voor Rowan Gibson, wereldwijde innovatie leider en auteur van vele bestsellers op het gebied van innovatie, zoals 'The four lenses of Innovation', uitspringt in het nieuwe boek Management in Singularity van Prof. dr. Tjeu Blommaert en mijzelf. In het boek doen we een oproep voor actie en geven we food for thought omdat exponentiële technologische ontwikkelingen ons in een hoog tempo naar Singularity leiden.

Introductieblog door Stephan van de Broek
Wat is Singularity?        
Singularity kan op drie manieren worden beschreven:
a. Singularity (ofwel singulariteit) kan in technologische zin worden omschreven als ‘het tijdstip in de geschiedenis waarna de mens niet langer nodig zal zijn om computers en robots te programmeren en te verbeteren’ Vanaf dat moment zullen deze machines en systemen zichzelf (her)programmeren, verbeteren en upgraden. De komst van dit tijdperk wordt door sommigen  al voorzien rond 2035. Nog zo’n twintig jaar dus. Exponentiële ontwikkelingen in bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, big data, quantum computing en ‘The Internet of Things’ verkorten het tijdpad naar een technische singulariteit.
b. Naast de typische ‘harde’ technische en ICT-wetenschappen, zien we ook snelle ontwikkelingen binnen alle andere wetenschappen, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg, biotechnologie, zaadveredeling en chemie. Ontwikkelingen die steeds vaker voortkomen of gecombineerd worden met ontwikkelingen in de ‘harde’ technologie of ICT. Dit wordt ook wel ‘convergentie’ genoemd.  
c. Singularity is tegelijkertijd ook een ‘virtuele’ gemeenschap. Een groep mensen met soortgelijke opvattingen, missies en gedachten (en gevoel voor urgentie) over hoe we –  gegeven en met behulp van al deze ontwikkelingen – samen de toekomst van onze planeet 
kunnen veiligstellen. Vooraanstaande ondernemers en wetenschappers zoals Bill Gates, Alan Tusk, Raymond Kurzweil, en Stephen Hawking kunnen tot deze gemeenschap gerekend worden.
Zij die geloven én zij die ontkennen  
Veel mensen zeggen dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen, we moeten nog steeds eten, drinken, langer doorwerken en autorijden. Zo kopt Het Financieele Dagblad op 5 april 2016 “bestuurder blijft voorlopig de baas” om aan te geven dat de volledig zelfrijdende auto er voorlopig nog niet is. En wat is er nu fundamenteel anders geworden sinds de introductie van het dubbele boekhouden rond 1500 in de Renaissance in Italië? In het nawoord van het boek geeft Paul Rulkens een treffende beschouwing over deze discussie:
“Als u in het oog van de storm bent, lijkt alles om u heen rustig en kalm. Behalve de vogels. Duizenden en duizenden vogels zullen de zon verduisteren als een wolk. Wanneer grote veranderingen plaatsvinden, verkeert de meerderheid in een zalige onwetendheid van de seismische verschuivingen die toevallig allemaal om hen heen plaatsvinden. Zij bevinden zich in het oog van de storm. Een minderheid, kijkt naar de hemel en ziet de vogels. Na het lezen van dit boek, zult u een deel van deze minderheid zijn en beseffen dat de storm van verandering nu plaatsvindt. En als we hiervan willen profiteren is het nu tijd om serieus aan de slag te gaan en te beginnen met het generen van nieuwe ideeën.”
Welke onderwerpen kunt  u verder verwachten in volgende (komende?) blogs?
In het boek komen diverse aspecten inzake Singularity vanuit management perspectief aan de orde. In komende blogs zullen wij u uitnodigen en uitdagen tot nadenken en reageren. Onderwerpen waaraan u kunt denken: 
? Management in exponentiele omgevingen: CTRA een nieuw management model
? Holacratie: leiderschap in singularity
? Aqui-hire, cultuur en innovatie 
? Twee sporen management 
? Skills disruptie 
? Real options: de enorme waarde van flexibiliteit
? De business case van vertrouwen (de nieuwe tijd kan niet meer zonder)
Wilt u het boek bestellen of bent u op zoek naar meer informatie, kijk dan op management meets singularity: www.MMS2015.nl
Drs. Stephan van de Broek RA RC is onder meer verbonden aan  Koenen&Co, accountants en belastingadviseurs en is partner bij Management meets Singularity, s.vandenbroek@mms2035.nl. Prof. dr. Blommaert en Van de Broek zijn auteurs van het zojuist verschenen boek ‘Management in Singularity’ (Vakmedianet, 2016). 

Gerelateerde artikelen