Van der Veen nieuwe Directeur Generaal CBS

fallback
De Ministerraad heeft op voorstel van minister Hoogervorst van Economische Zaken ingestemd met de voordracht van drs.G.van der Veen (45) tot Directeur Generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari 2004.

Hij volgt ir.drs.R.B.J.C.van Noort op, die te kennen heeft gegeven zijn ambt per die datum neer te willen leggen. Het ligt in de bedoeling dat de heer Van der Veen per 1 oktober 2003 wordt benoemd als lid van de Raad van Bestuur van het CBS.

De heer Van der Veen is sinds 1995 werkzaam als griffier van de Staten van Friesland en als directeur Centrale Eenheden. Voordien was hij (vanaf 1983) in verschillende functies werkzaam bij het ministerie van VROM, laatstelijk als hoofdingenieur-directeur/ inspecteur Volkshuisvesting in Drenthe, Friesland en Groningen.

De heer Van der Veen behaalde in 1982 zijn doctoraal Economische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.