Van beheren naar analyseren

Geen professional die met droge ogen kan beweren dat zijn rol sinds 2008 nagenoeg gelijk is gebleven. De wervelwinden die vanaf dat jaar op de financiële markten waaien, hebben zowat alle taakomschrijvingen behoorlijk opgeschud. Neem de rol van de finance professional, of financieel manager zoals de functie nog steeds wordt genoemd...

Nog maar vier jaar geleden gold zo’n professional voornamelijk als opgepimpte boekhouder, of bewaker van het financiële proces om het wat vriendelijker uit te drukken. Die functieomschrijving volstaat anno 2012 niet meer.

Kort en goed: in de taakomschrijving van de finance professional is het zwaartepunt verschoven van beheren naar analyseren. Nog niet zo lang geleden draaide zijn werk vooral om het tijdig aanleveren van de financiële rapportages. Hij moest kunnen aantonen dat hij in control was.

Uiteindelijk was dat de legitimatie voor de accountantsverklaring. Voor iemand met gevoel voor cijfers was tijdig rapporteren een soort tweede natuur, zoiets als slapen, eten en drinken. Hoe heviger de financiële crises en de volatiliteit op de markten, hoe meer de CFO uit de schaduw van zijn functie moet stappen.

Scenariodenken is nu van veel groter gewicht – denken in termen van morgen in plaats van gisteren. Aan die omslag heeft ook de finance professional de afgelopen jaren moeten geloven. Zijn meerwaarde ligt er niet langer in dat hij een journaalpost kan boeken of debet en credit in evenwicht kan brengen.

Gechargeerd: een cijfer uit het boekhoudpakket laten rollen is lang niet meer voldoende. Waarom is nu juist dat cijfer eruit gerold? Wat betekent dat cijfer? Welke invloed heeft dat cijfer op de financiële bedrijfsstrategie voor de komende periode? Dat zijn de vragen waar het meer en meer om gaat – analyseren dus.
__________________________________________________________________________________

Volg de training de Controller als Businesspartner op 6 en 7 november
Wilt u als controller doorgroeien? De beste controllers vervullen hun rol als inhoudelijk vakman, bekwaam adviseur, begeleider & coach. In deze training krijgt u inzicht in de stappen die nodig zijn om een onmisbare businesspartner te worden. Meld u hier aan.
__________________________________________________________________________________

Vanzelfsprekend vraagt deze omslag om andere competenties van de finance professional. De noodzaak van goed analyseren betekent dat je het blikveld naar buiten kunt verplaatsen. Dat vergt een andere grondhouding, een ander intelligentieniveau, die bij de ‘old school’ finance manager lastig te vinden zijn.

De vraag naar universitair geschoolde bedrijfseconomen is al geruime tijd manifest, maar de laatste jaren geldt het als een duidelijke pre wanneer daar nog een extra financiële component aan is toegevoegd. Voor de betere hbo-student is ook nog altijd plaats, zolang die maar getuigt van een aanhoudend leervermogen.

Op dit vlak ligt ook een nadrukkelijke taak voor bedrijven. Het gaat om permanente educatie, bedoeld om de dynamiek van de actuele ontwikkelingen scherp te kunnen interpreteren. Wanneer je als bedrijf overweegt te bezuinigen op de opleiding van je financiële mensen, zul je het domweg niet redden.

De toegevoegde waarde van de finance professional mogen we niet onderschatten. In het recente verleden hebben we geleerd dat de rat race rondom bonussen en de commerciële druk op de bedrijfsvoering tot heel wat blinde vlekken kunnen leiden. Als de finance professional eerder uit zijn schulp was gekropen, eerder zijn onafhankelijke analyses ten aanzien van de business had laten gelden, had het slagveld van de afgelopen jaren er wellicht wat minder dramatisch uitgezien.

Gerelateerde artikelen