FNV: Baanbehoud Tata afhankelijk van keuze duurzame energie

FNV acht waterstof als energiebron voor Tata belangrijk voor werkgelegenheid

Het is van groot belang dat staalproducent Tata Steel inzet op het gebruik van waterstof om de staalproductie te verduurzamen. Alleen op die manier kan het bestaansrecht van Tata Steel en de werkgelegenheid in IJmuiden op de lange termijn gewaarborgd worden. Dat zegt FNV-bestuurder Cihan Lacin.

  • FNV: ‘banen afhankelijk van keuze duurzame energie’
  • Vakbond loopt vooruit op besluit ondernemingsbestuur
  • Waterstof kansrijker dan andere energiebronnen

Werkgelegenheid versus keuze schone energie

Tata Steel heeft gezegd alle opties voor zijn duurzaamheidsplannen te bekijken. Naast waterstof gaat het dan ook om het gebruik van aardgas of elektriciteit voor de productie van staal. Maar volgens Lacin is waterstof de beste keuze want daarmee kan Tata namelijk de meest hoogwaardige staalproducten blijven maken. Als bepaalde producten niet meer gemaakt kunnen worden, komt de toekomst van Tata Steel in het gedrang, met dus ook gevolgen voor de werkgelegenheid, aldus de FNV-bestuurder.

 Tata Steel Nederland heeft 11.000 werknemers waarvan er 9.000 in IJmuiden werken. Schattingen over het aantal banen bij bedrijven die als toeleverancier gedeeltelijk of helemaal afhankelijk zijn van het staalbedrijf lopen uiteen. Volgens vakbond FNV gaat het daarbij om 3.000 bedrijven en 35.000 banen.

Waterstof kansrijk voor behalen doelstellingen

Volgens Lacin heeft onafhankelijk onderzoek uitgewezen dat waterstof het meest kansrijk is voor het behalen van de klimaatdoelstellingen van Tata Steel. Ook wordt daardoor de overlast voor de leefomgeving het beste tegengegaan en blijft volgens hem het “werkgelegenheidsplaatje” kloppen. “Waterstof is dus een must”, aldus Lacin.

Nog geen besluit

Tata Steel benadrukt wel dat er nog geen besluit is genomen over hoe nu verder wordt gegaan met de duurzaamheidsplannen voor de staalfabriek in IJmuiden. Na de zomer wordt daar een besluit over genomen. “We wachten dus af, maar we geven nu wel een signaal dat waterstoftechnologie de juiste keuze is”, stelt Lacin. FNV is nauw betrokken bij de duurzaamheidsplannen van Tata Steel.

Stroom of waterstof, kustprovincies of achterland?

In de toekomst komt Nederland voor de keuze te staan hoe om te gaan met de energie vanuit de windparken op de Noordzee. Deze stroom komt voornamelijk aan land in de provincies Zeeland, Zuid Holland en Noord Holland. Of deze stroom verder wordt geleid middels aan te leggen stroominfrastructuur naar het achterland in Gelderland, Noord Brabant en Limburg of dat de energie aan de kuststreek direct wordt omgezet in waterstof, moet nog bepaald worden.