Vaak opnieuw schulden na sanering

Hoe meer kredieten hoe hoger het risico op schulden.

Ruim negen procent van de Nederlanders met een opgelost betalingsprobleem heeft binnen een jaar een nieuw betalingsprobleem. De kans op een betalingsprobleem wordt aanzienlijk groter als een persoon meerdere kredieten op zijn naam heeft staan. 

Dit blijkt uit de Schulden Monitor, een jaarlijks terugkerend statistisch rapport van Stichting BKR dat inzicht geeft in het financieel welzijn van Nederland. Nederlanders komen vaak opnieuw in de problemen nadat een eerder probleem is opgelost. Binnen zes maanden na het oplossen van een financieel probleem komt 6,8 procent opnieuw in de financiële problemen. Dat percentage loopt in de jaren erna verder op. Na één jaar heeft 9,1 procent een nieuw financieel probleem en na vijf jaar is dat opgelopen tot 13 procent.

Vooral het eerste half jaar is een risicovolle periode, maar ook voor de daaropvolgende jaren is het belangrijk om te blijven monitoren om te voorkomen dat iemand niet nogmaals in de financiële problemen komt.  Nederlanders met één krediet hebben een kans van 0,6 procent om een betalingsprobleem te krijgen. Met het toenemen van financiële contracten neemt dat percentage snel toe. Mensen met vier contracten hebben al een kans van 2,25 procent en met vijf contracten is dat bijna 3 procent.  

Informatie over het kredietverleden is bewezen voorspellend voor betalingsgedrag in de toekomst. Recidive van mensen met schulden is namelijk hoog is. Er is ook veel aanvullend onderzoek beschikbaar naar bijvoorbeeld de terugval na vier tot vijf jaar na beëindiging van een schuldentraject. Zo blijkt dat 1 op de 2 personen (50%) weer betalingsachterstanden heeft op nieuwe kredieten na beëindiging van de schuldsanering (zoals geregeld in de WSNP). Bij schuldregelingen (minnelijke schikking) betrof dat 1 op de 3 personen.