Uw bedrijf, motorolie en de reis van A naar B

fallback
Er was eens een ondernemer, die in een filosofische bui zijn bedrijf vergeleek met een motor. En waarom eigenlijk niet, u bent met uw bedrijf immers de motor van de economie?

Economen zien het zo: u zet mensen, middelen en kapitaal in om goederen en diensten voort te brengen. Met uw bedrijfsactiviteiten hoopt u vermogen te creëren. Zo is het ook met een motor: door inzet van brandstof en smeermiddelen in die motor wordt vermogen afgegeven. Geld wordt in uw bedrijf rondgepompt en moet – als de motorolie van uw onderneming – in voldoende mate aanwezig zijn.

De ervaring leert dat geldgebrek in een onderneming vervelende consequenties heeft, zoals crediteuren die lang op hun geld moeten wachten terwijl u ze graag te vriend houdt. Hebt u onvoldoende motorolie (geld dus), dan is dit de juiste aanpak:
• kritisch kijken naar uw investeringen, uw vermogenspositie en uw bedrijfsresultaten
• geldbronnen aanboren. Dat kan op verschillende manieren, waarvan het lenen bij de bank het bekendst is. De in onze volksaard ingebakken afkeer voor schulden is niet rationeel en kan uw bedrijfsvoering belemmeren.

Even terug naar de motor. Laten we aannemen dat deze motor uw auto aandrijft en een prettige hoeveelheid vermogen levert. Leuk, maar als u niet weet waar u bent of waar u heen wilt, hebt u er niet veel aan. Zo is dat met uw onderneming ook: het is van het grootste belang te weten waar u staat met uw onderneming, waar u naartoe wilt en hoe u uw bestemming denkt te gaan bereiken. U doet dat het beste aan de hand van een ondernemingsplan waarin u, met twee voeten op de grond, vastlegt welke keuzes u maakt en waarom u deze maakt. Zo komt u met uw “motor” gesmeerd van A naar B!

C.A. (Kees) de Keijzer MBA
Claassen, Moolenbeek & Partners
Bedrijfskundig en banquair advies
Internet: www.cmenp.nl/amersfoort

Gerelateerde artikelen