Uitzicht op mager herstel in exportgedreven regio’s

Na een moeizaam jaar zien de Nederlandse provincies de economie ook dit jaar nog krimpen. Flevoland is hierop vanwege de sterke bevolkingsaanwas de enige uitzondering. Gestimuleerd door een aantrekkende export is er in aanloop naar 2014 weer uitzicht op lichte groei.

Dit blijkt uit het regiokwartaalbericht van ING Economisch Bureau.

De economie in de regio’s krimpt dit jaar maximaal 1%. De verwachte daling is het kleinst in de Randstadprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, terwijl voor de jongste provincie – Flevoland – als enige stabilisatie wordt voorzien. Voor andere provincies zijn de vooruitzichten iets negatiever, maar het onderlinge verschil tussen de best presterende en slechts presterende regio blijft beperkt.

Contrast exportgedreven regio’s – binnenlands afhankelijke regio’s
Voor herstel moet de Nederlandse economie het hebben van de export die dit jaar vanuit een dip weer aantrekt. Provincies met een goed vertegenwoordigde industrie en handel zoals Noord-Brabant en Limburg zullen dit als eerste merken. Regio’s met een overwegend binnenlandse oriëntatie zijn dit jaar slechter af.

Demografische groei bepalend in kwakkeleconomie
Aangezien de economie over een breed front zwak presteert, tikt de bevolkingsgroei relatief hard door in de groeivooruitzichten. Hoe meer inwoners een regio telt, hoe meer consumptie en overheidsuitgaven er plaatsvinden en economische bijdrage er wordt geleverd. Dit vertaalt zich in Flevoland in een sterk positief effect en remt in Limburg en Zeeland flink af.  

Bron: ING Economisch Bureau

Gerelateerde artikelen