Uitstoot per euro toegevoegde waarde zal snel moeten dalen

Chemie boekt grootste klimaatvooruitgang, luchtvaart blijft het meest achter…

De uitstoot van broeikasgassen per euro toegevoegde waarde is in het Nederlandse bedrijfsleven van 1996 tot 2016 met 55 procent gedaald. 

Dit blijkt uit een analyse van ING Economisch Bureau. 

Waar in 1996 elke euro toegevoegde waarde nog gepaard ging met 0,67 kg uitstoot, is dat in 2016 gedaald naar 0,3 kg. In 2030 zal dit naar verwachting naar 0,09 kg gedaald moeten zijn. 

De chemie heeft met 64 procent reductie de grootste vooruitgang geboekt, de luchtvaart heeft de klimaatefficiëntie het minst verbeterd (20%). 

Reductie in chemie het grootst, transportsector en vooral luchtvaart stoot fors meer uit 
Nederlandse bedrijven en instellingen hebben in de periode 1996-2016 7 procent reductie in uitstoot van broeikasgassen gerealiseerd. De chemiesector heeft binnen de energie-intensieve sectoren de grootste slag gemaakt met een daling van 14 megaton, ofwel 42 procent. In de transportsector is de uitstoot juist toegenomen. De luchtvaart spant daarbij de kroon.  

Minste vooruitgang klimaat-efficiëntie in de luchtvaart, chemie ook hier bij de top
Niet alle sectoren groeien even snel, daarom is een vergelijking van de uitstoot per euro toegevoegde waarde relevant. Gemiddeld is de uitstoot in het Nederlandse bedrijfsleven over de periode 1996-2016 met 55 procent afgenomen van 0,67 kg tot 0,3 kg per euro toegevoegde waarde. Met een daling van 5,3 kg naar 1,9 kg (-64%) scoort de chemie ook hier in de top, terwijl de luchtvaart met een daling van 5,3 kg naar 4,2 kg per euro (-20%) het meest achterbleef.

Grote uitdagingen voor de boeg met het nieuwe klimaatakkoord.
Het kabinet wil de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met tenminste 49 procent reduceren ten opzichte van 1990. Dit betekent naar verwachting dat de uitstoot in 2030 nog 0,09 kg per euro toegevoegde waarde mag bedragen. Hoewel de uitstoot in verschillende sectoren behoorlijk is gedaald, zijn nog flinke slagen nodig. Met verbetering van efficiëntie kan nog winst geboekt worden in veel sectoren, maar overal geldt dat een grote transitie niet uit kan blijven.

Lees ookHoe denk je als 21e-eeuwse econoom?

Gerelateerde artikelen