Uitstelregeling btw-afdracht ondernemers naar 20.000 euro

In het herfstakkoord voor de begroting 2013 zijn VVD en PvdA onder meer overeengekomen het voorstel voor uitstel van btw-afdracht voor ondernemers te verruimen. In het Belastingplan 2013 zit al een maatregel voor uitstel van belastingschulden tot 12.000 euro.

In het herfstakkoord wordt nu voorgesteld deze grens voor de btw te verhogen tot 20.000 euro. Het gevolg is dat u als ondernemer onder bepaalde voorwaarden de btw-afdracht tot 20.000 euro een kwartaal later kunt doen. Dit gaat in op 1 januari 2013.

De versoepeling van het uitstelbeleid voor ondernemers bestaat uit twee elementen. Ten eerste kunt u op verzoek uitstel krijgen voor maximaal 4 maanden na de vervaldag van de aanslag of aangifte. Daarnaast is er een betalingsregeling met een langere looptijd, waarbij u niet hoeft aan te tonen dat de betalingsproblemen hun oorsprong vinden in de economische crisis.

Bron: Grant Thornton

Gerelateerde artikelen