Uitstel SOX 404(b) voor kleine beursfondsen

Deze verplichting wordt nu voor kleinere ondernemingen uitgesteld en gaat daarmee pas gelden voor boekjaren eindigend op of na 15 december 2009. In de tussentijd maakt de SEC een kosten-batenanalyse van de vorig jaar geïntroduceerde guidance van de SEC inzake section 404 en Auditing Standard 5 (AS 5) van de Public Company Accounting Oversight Board.

De SEC-guidance en AS 5 zijn geïntroduceerd met de bedoeling de compliancekosten te verlagen. Onderzoek bij ondernemingen waar al ervaring met de nieuwe richtlijnen is opgedaan, moet uitwijzen of dit doel bereikt is.

Gerelateerde artikelen