Uitleg BDO over richtlijnen jaarverslaggeving woningcorporaties

BDO heeft een handreiking gemaakt voor woningcorporaties over de toepassing van de nieuwe richtlijnen voor de jaarverslaggeving. In de 'Praktische handreiking aanpassingen in de jaarverslaggeving 2016 woningcorporaties' geeft BDO toelichting op de veranderde wet- en regelgeving.

Daarnaast schetst BDO in de handreiking het proces van totstandkoming van de jaarrekening over 2016. Om er meteen mee aan de slag te kunnen gaan, bevat de handreiking voorbeeldmodellen, -teksten en –tabellen voor de jaarrekening van corporaties.

De ‘herziene Richtlijn 645’ (de richtlijnen voor de jaarverslaglegging) bevat veel wijzigingen door de nieuwe Woningwet. Dat betekent dat woningcorporaties hun jaarstukken anders moeten opstellen.

• Praktische handreiking aanpassingen in de jaarverslaggeving 2016 woningcorporaties

Gerelateerde artikelen