Uitkering Rijk minder bij verkoop energiebedrijf

Provincies en gemeenten die na splitsing van de energiebedrijven het commerciële deel van de onderneming verkopen, krijgen mogelijk een lagere uitkering van het Rijk uit het gemeente of provinciefonds.

Het kabinet heeft onlangs afgesproken dat de ‘opbrengst wordt betrokken in de totale financiële verhouding tussen Rijk en decentrale overheid’. Op grond van de Wet Onafhankelijk Netbeheer worden de energiebedrijven, die in handen zijn van provincies en gemeenten, opgesplitst in een commercieel deel dat de energie levert en een publiek deel dat het netwerk in handen heeft.

Provincies en gemeenten mogen dus een deel van de bedrijven gaan verkopen. Het kabinet reageerde op een rapport van een commissie over de situatie die ontstaat bij splitsing van de energiebedrijven.

De commissie stelt voor te komen tot minder publieke netwerkbedrijven, die dan een stuk groter zijn. Het is niet uitgesloten dat ook het Rijk dan aandeelhouder wordt in de publieke netwerkbedrijven.

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken zei onlangs nog dat ze er zorgvuldig op zal toezien dat de netwerkbedrijven niet financieel worden leeggeplukt bij de splitsing om zo de kas van gemeenten en provincies te spekken.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism Hopstaken & De Haan

Gerelateerde artikelen