Uitgestelde bedrijfsinvesteringen komen nog niet los

Na een mager herstel daalt het investeringsniveau van het Nederlandse bedrijfsleven dit jaar opnieuw. Totaal wordt bijna 20% minder in bedrijfsmiddelen als gebouwen, machines en voertuigen geïnvesteerd dan voor de crisis.

Door het matige investeringsklimaat vertonen bedrijven uitstelgedrag, waarmee de investeringen flink achterblijven. ING Economisch Bureau verwacht dat de bedrijfsinvesteringen volgend jaar zullen stabiliseren en pas in aanloop naar 2014 langzaam weer terrein zullen winnen.  

De daling van de bedrijfsinvesteringen komt vooral voor rekening van lagere aanschaf en realisatie van bedrijfsgebouwen, die een vijfde van het totaal uitmaken. Door de leegstand van kantoren en minder grote behoefte aan vierkante meters (als gevolg van de groei van E-commerce, flexibel en thuiswerken) dalen de investeringen. De aanschaf van ICT-apparatuur blijft hoog op het verlanglijstje staan en blijft als enige categorie groeien dit jaar. Moderne ‘hardware’ zoals smartphones en tablets levert hieraan een flinke bijdrage.

Afhankelijk van de sector bevindt het investeringsniveau zich op 61% tot 92% van het niveau van 2008. Dit betekent dat er over de hele linie een vervangingspotentieel in het vat zit. In lijn met de bedrijvigheid blijven de detailhandel en de bouw het meest achter met investeren. Volgend jaar stevent het bedrijfsleven per saldo af op een stabilisatie. In de agrarische sector, zakelijke dienstverlening en Groothandels zal naar verwachting weer groei te zien zijn.   

Bron: ING Economisch Bureau, Rico Luman

Zie ook: 7 tips voor investeren in IT

Gerelateerde artikelen