Tweede golf voorkomen? Houd je aan de regels!

Werkgeversorganisaties roepen op om de anti-coronaregels serieus te nemen om extra crisis te voorkomen.

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen alle leden en branches op om er “met elkaar alles aan te doen om de gedragsregels wérkelijk in acht te nemen en elkaar daar ook op aan te spreken.” De twee waarschuwen: “Als dit zo doorgaat, raakt de zorg opnieuw overbelast en zal het kabinet niet anders kunnen dan nieuwe maatregelen nemen.” Een tweede lockdown dreigt, met alle draconische gevolgen voor ondernemers, werknemers en de economie van dien.

Omdat de werkgeversorganisaties de indruk hebben dat de aandacht verslapt als het gaat om de regels, roepen zij iedereen op de protocollen strikt na te leven. Tegen de achterban luidt het: zorg dat werknemers met klachten echt thuis blijven, waar maar enigszins mogelijk wordt thuisgewerkt, zorg dat werknemer, klanten en bezoekers 1,5 meter afstand houden.

De twee organisaties maken zich ook zorgen over het niet naleven van de basisregels in de publieke ruimte in tal van gemeenten. Op basis van eigen onderzoek onder de leden stellen de werkgeversorganisaties dat er sprake is van een sterk groeiende onrust over de lange wachttijden bij de GGD-en. “De helft van onze leden ziet dit als allergrootste knelpunt in de huidige crisis.”

(bron: VNO-NCW, ANP)

Gerelateerde artikelen