Twee op drie bedrijven nemen maatregelen

Om de economische teruggang het hoofd te bieden neemt bijna 70 procent van de bedrijven maatregelen. Grote ondernemingen nemen meer maatregelen dan de kleinere bedrijven. Het afstoten van tijdelijk personeel wordt door 20 procent van de bedrijven genoemd.12 procent gaat investeringen uitstellen.

Slechts twee procent van de bedrijven noemt werktijdvermindering als maatregel. Een kwart van de bedrijven neemt andere maatregelen zoals het  terugbrengen van de kosten. Een van de drie bedrijven geeft aan nog geen maatregelen te nemen.

Voor 20 procent van de Nederlandse bedrijven is het minder gemakkelijk geworden om krediet te krijgen bij banken. Nog eens 20 procent heeft last van andere financiële effecten van de kredietcrisis zoals problemen om zich te verzekeren tegen het risico dat hun afnemers de verplichtingen niet nakomen (extra debiteurenrisico). Drie van de vijf bedrijven ondervinden geen financiële effecten van de kredietcrisis.

Gerelateerde artikelen