Twee op de vijf bedrijven in Amerika verwachten toename DSO

46,2% van de totale waarde van binnenlandse B2B-facturen niet tijdig betaald; 2,1% finaal afgeschreven als oninbaar.

Meer dan 25% van de waarde van binnenlandse B2B-vorderingen in Brazilië, Canada, Mexico en de Verenigde Staten kan meer dan 90 dagen na de vervaldatum nog steeds niet worden geïnd. 

Dat meldde een op de twee bedrijven na een bevraging in de genoemde landen. Door de betalingsachterstand van hun binnenlandse B2B-afnemers, moest 35% van de bevraagde bedrijven betalingen aan hun eigen leveranciers uitstellen of specifieke maatregelen nemen om ernstige cashflowproblemen te vermijden.    

Uit de Atradius Payment Practices Barometer van september 2017, een peiling onder B2B-leveranciers in Brazilië, Canada, Mexico en de Verenigde Staten, bleek dat 93% van de respondenten in de bevraagde landen in het afgelopen jaar werd geconfronteerd met laattijdige betalingen van hun binnenlandse B2B-klanten (antwoordpercentage in Europa: 90%). 

De bedrijven in de Verenigde Staten hebben het meest te kampen met laattijdige B2B-betalers. Het gaat daarbij om 96% van de respondenten, tegenover 93% in Mexico en Brazilië en 89% in Canada. De laattijdige betalingen leidden ertoe dat, wat de respondenten uit de VS betreft, gemiddeld 45% van de factuurwaarde te laat werd betaald. Dat zou onder meer verklaren waarom een op de twee bevraagde bedrijven in de Verenigde Staten vreest dat zijn DSO de komende 12 maanden sterk zal toenemen.

Slechts 40% van de indirecte uitgaven wordt goed beheerd blijkt uit onderzoek door DirectResearch onder finance- en inkoopmedewerkers. Het laat zien dat er nog ruimte voor verbetering is als het gaat om het in de hand houden van gemiddeld 28% van de totale uitgaven.


 

1,5% van de waarde van binnenlandse B2B-vorderingen en 0.6% van de waarde van buitenlandse B2B-vorderingen werden door de respondenten in die regio afgeschreven als oninbaar. Mexico en Brazilië kregen de zwaarste klappen op het vlak van oninbare vorderingen. Voor 50% van de respondenten in Amerika is een faillissement of stopzetting van de handelsactiviteiten van de klant de voornaamste reden voor een afschrijving. 

Diezelfde reden werd het meest aangehaald door de respondenten in Brazilië (53% van de respondenten). Andere redenen waren het verjaren van de schuld, het mislukken van de invorderingspogingen en het feit dat de klant niet meer opgespoord kon worden (respectievelijk 35%, 34% en 33% van de respondenten). Via de Atradius Payment Practices Barometer wordt ook gepeild naar de voornaamste redenen voor betalingsachterstand bij klanten en naar de mening van de respondenten over de evolutie in betalingspraktijken per deelsector voor de komende 12 maanden.  

Christophe Cherry, Country Director Atradius Belux verklaarde: “De ongeziene onzekerheid in de mondiale economie, met name op het vlak van handelsbeleid, blijkt sterk te wegen op ondernemingen. Dat heeft een invloed op betalingen in Amerika en in de rest van de wereld. De resultaten van ons onderzoek tonen duidelijk aan dat, in het huidige economische klimaat, bedrijven bezorgd zijn over de impact van laattijdige betalingen op hun liquiditeit. Daarom is het van cruciaal belang dat ze zich concentreren op B2B-debiteurenbeheer en op kredietverzekering. Cashflowproblemen, die mogelijk leiden tot een sneeuwbaleffect dat de hele toeleveringsketen treft, kunnen zo worden vermeden.

(ANP)

Gerelateerde artikelen