Twee nieuwe noteringen aan MKB beurs NPEX

Vanochtend heeft Minister Kamp van Economische Zaken bekendgemaakt dat hij aan NPEX, de Nederlandse MKB beurs, een lening van 1 miljoen euro toekent om kapitaalmarktfinanciering in het MKB te stimuleren. Vandaag is ook bekend geworden dat NPEX binnenkort twee nieuwe bedrijven verwelkomt.

De nieuwe noteringen betreffen een aandelennotering (IPO) van Fastned, dat bouwt aan een landelijk netwerk van snellaadstations voor elektrische auto’s en een nieuwe notering van een obligatielening (IBO) van semiconductorbedrijf RoodMicrotec N.V. dat high tech producten en diensten levert aan de industriële markt.
 
Tijdens de bijeenkomst van vanochtend, ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van NPEX, zegde Minister Kamp van Economische Zaken de MKB beurs een lening van 1 miljoen euro toe. Kamp: “Het MKB is de motor van onze economie. Financiering van hun groeiplannen is belangrijk voor de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid. Nu het voor veel MKB-ers lastig is om bij banken financiering te krijgen, zijn alternatieve vormen van financiering nodig. NPEX speelt in op die behoefte.” 
Over de bijzondere lening die zijn ministerie vandaag aan NPEX verstrekt zei hij: “Deze lening aan NPEX kan worden beschouwd als een oproep aan het Nederlandse MKB om meer op zoek te gaan naar alternatieve manieren van groeifinanciering, zoals de mogelijkheid van een aandelen- of obligatienotering.”
 
Adriaan Hendrikse, directeur van NPEX is blij met de toegezegde steun van de Minister: “Het feit dat na ABP-dochter INKEF ook het Ministerie van Economische Zaken in onze verdere groei en bloei wil investeren, laat zien dat een goed functionerende kapitaalmarkt voor MKB bedrijven van belang is voor de hele Nederlandse economie. Dankzij de steun van EZ zullen wij nog beter in staat zijn om innovatieve groeibedrijven zoals Fastned en Rood Microtec te interesseren voor financiering door middel van een aandelen- of obligatienotering aan onze beurs.”

___________________________________________________________________________________
Haal miljoenen op voor uw organisatie Volg de masterclass Alternatieve Financieringen 
Voorziet u een (her)financieringsbehoefte? Is de bank ook uw belangrijkste bron van financiering? Dan is de Masterclass Alternatieve Financieringsvormen voor u onmisbaar. Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de groei van uw onderneming veilig te stellen. Word geen slachtoffer van de ‘wall of debt’, ontdek het nieuwe financieringslandschap en pak nu uw kansen in de kredietcrisis. Meld u hier direct aan.

____________________________________________________________________________________
 
Beursnieuweling Fastned bouwt aan een landelijk dekkend netwerk van snellaadstations langs de Nederlandse snelwegen waarmee elektrische auto’s in 20 minuten kunnen worden opgeladen met stroom van zon en wind. Op dit moment heeft Fastned negen snellaadstations in bedrijf, over twee jaar moeten dat er tweehonderd zijn. Hiervoor heeft de onderneming EUR 40 miljoen nodig, dat het –in tranches- wil aantrekken van grote en kleine investeerders door uitgifte van certificaten van aandelen. De uitgifte start op een prijs van 10 euro per stuk en de certificaten worden genoteerd aan NPEX.

Bart Lubbers, directeur en medeoprichter van Fastned: “Onze missie is het realiseren van een werkend verdienmodel voor elektrisch laden van auto’s. Een winstgevend bedrijf dus. Als een kwart procent van alle auto’s in Nederland elektrisch is, kan Fastned haar netwerk al in stand houden. Inmiddels heeft al 8% van de nieuwe auto’s een stekker en dit percentage groeit iedere maand, dus die auto’s komen er!”
 
RoodMicrotec N.V., dat al een aandelennotering heeft op Euronext, maakte vandaag het voornemen bekend een obligatielening met hypothecaire zekerheid uit te geven die op NPEX wordt genoteerd. Het bijzondere hieraan is dat het de eerste keer is dat een op Euronext genoteerd bedrijf –daarnaast- gebruik gaat maken van NPEX. RoodMicrotec is een wereldwijd actief semiconductorbedrijf dat producten en diensten levert aan de industriële markt, met het zwaartepunt in Europa. De producten zijn semiconductors, ook wel chips genoemd, die op specificatie van haar klanten worden ontwikkeld en geproduceerd. RoodMicrotec ontwikkelt met partners de chip, besteedt de productieactiviteiten uit, en test, kwalificeert en onderzoekt de chip op functionaliteit en kwaliteit. Zo beheert RoodMicrotec de volledige supply chain.

“Dankzij de extra slagkracht die wij met de uitgifte van deze obligatielening nastreven, kunnen wij sneller en flexibeler inspringen op de trends in de markt. Ik verwacht dat RoodMicrotec hierdoor een extra impuls kan geven aan de omzetgroei.” aldus Philip Nijenhuis, CEO RoodMicrotec.

Gerelateerde artikelen