TVL moet uitgebreid en NOW beter vergeleken

Wens: TVL voor meer SBI's en hoger voor kapitaalintensieven; NOW omzet vergelijken met 2019.

Ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat de overheid enkele rare situaties aanpakt, die zijn ontstaan in het tweede economische steunpakket. Onder meer de tegemoetkomingsregeling voor vaste lasten (TVL) voor het MKB zou moeten worden uitgebreid. Ook de NOW 2.0-regeling, waarbij de overheid bedrijven ondersteunt bij het betalen van de lonen van personeel, zou geschikter moeten worden gemaakt voor seizoensbedrijven.

Voor de TVL-regeling geldt dat sommige bedrijfstakken uitgesloten zijn omdat de zogeheten SBI-code voor hun sector niet is toegevoegd aan de regeling. Als voorbeelden noemen de werkgeversorganisaties leveranciers voor evenementen, binnenvaartschippers en ballonvaarders “Als sectoren hard getroffen worden door overheidsmaatregelen, is het simpelweg onrechtvaardig om ze geen recht op vastelastenvergoeding te geven,” stellen voorzitters Hans de Boer en Jacco Vonhof. “Belangrijker is dat de TVL voor deze bedrijven een verschil kan maken tussen faillissement en overleven.” Verder zouden kapitaalintensieve bedrijven extra steun moeten krijgen. Zij hebben relatief veel vaste lasten, waardoor de TVL niet afdoende is.

Voor de NOW-regeling pleiten VNO-NCW en MKB-Nederland voor het vergelijken van de omzet met dezelfde periode een jaar eerder. Nu wordt nog vergeleken met een periode eerder dit jaar of eind vorig jaar, maar bij bedrijven waar de omzet sterk seizoensgebonden is levert dat een scheve vergelijking op. Tenslotte tellen de tegemoetkomingen die bedrijven krijgen via de TOGS- en TVL-regelingen mee als omzet. Daardoor kunnen minder bedrijven gebruik maken van de NOW-regeling.

(bron: ANP)

 

Gerelateerde artikelen