Tuchtzaken RA’s wegens niet nakomen PE-verplichting – “Ik kan de boete niet betalen”

Op vrijdag 6 juni zijn 17 Register Accountants voor de tuchtrechter gedaagd wegens het niet voldoen aan hun Permanente Educatie (PE) verplichting. Dit kan ze komen te staan op een boete van 6.000 euro, of zelfs doorhaling van hun registratie in het accountantsregister. FM.nl was aanwezig om verslag uit te brengen.

Op vrijdag 6 juni stonden 17 accountants voor de tuchtcommissie in de Accountantskamer te Zwolle. De klacht? Niet voldoen aan hun verplichtingen ten aanzien van Permanente Educatie (PE). Accountants die in het register staan ingeschreven moeten namelijk per drie jaar 120 uur aan Permanente Educatie (PE) besteden. Dit geldt ook voor Accountants in Business die niet actief werkzaam zijn als accountant. Een deel van 120-uren dienen gehaald te worden middels cursussen, trainingen en/of seminars.    
 
In het gerechtsbouw in Zwolle zit de tuchtcommissie, die uit zes leden bestaat, te wachten op de gedaagden. Tegenover hen zit een vertegenwoordiger van beroepsvereniging NBA die de klachten heeft ingediend. Van de zes zaken die in de ochtend behandeld dienen te worden is slechts één beklaagde RA komen opdagen om zich te verweren tegen de klacht.  
 
PE-uren niet geregistreerd
De persoon in kwestie is niet werkzaam als accountant, maar omdat hij herhaaldelijk niet aan de PE-verplichting heeft voldaan krijgt hij een berisping van de voorzitter. “Dit begint een beetje een herhaling van zetten te worden. U heeft hier al twee keer eerder gezeten.” De accountant biedt zijn excuses aan. Verder geeft hij aan dat hij wel de benodigde PE-uren heeft gehaald, maar verzaakt heeft deze te registreren.
 
Om de vraag waarom hij zijn uren niet heeft opgegeven, antwoordt de beklaagde dat hij andere prioriteiten heeft. “Ik heb een klein bedrijf in arbeidsbemiddeling. Sinds het begin van de crisis gaat het slecht met de onderneming. Alle buffers zijn opgebruikt, ik heb mensen moeten ontslaan, en ik heb mezelf ook geen salaris uitgekeerd. Het laatste waar ik aan heb gedacht is mijn PE-registratie.”
 
Voorzitter: “Waarom schrijft u zich dan niet uit als Register Accountant?” 
Beklaagde: “Ik heb gebeld met de NBA en ze zeiden: ‘dat is zonde, laat je toch niet uitschrijven.’ Ik heb het er toen bij laten zitten.”
Voorzitter: “U heeft een eerdere boete ook niet betaald. 1.000 euro over 2011.”
Beklaagde: “Daar had ik geen geld voor. Of ik moet faillissement aanvragen of mijn huis verkopen. Dat is het dilemma waar ik voor sta op dit moment.” 
Voorzitter: “U weet dat u 80 uren tekort heeft en dat er een boete van 4.000 euro aankomt – 50 euro per punt. U had dit allemaal kunnen voorkomen door u tijdig uit te schrijven.”
Beklaagde: “Ik heb alle studiepunten gehaald via studieclubs. Dat kunt u navragen.”
Voorzitter: “Dat is uw taak, niet de onze. Ik snap niet dat u dat niet doet. Waarom komt u naar Zwolle om gramschap over u heen te krijgen?”
Beklaagde: “Dat doe ik verkeerd. Maar ik ben niet bezig met accountancy, maar met arbeidsmarktbemiddeling en het redden van mijn bedrijf. Ik wordt niet wakker van ‘oh, ik moet de PE-registratie nog doen’.”
Voorzitter: “U bent Accountant in Business. Al zou u fietsenmaker zijn, u blijft zelf verantwoordelijk voor uw PE-uren.”
 
De uitkomst
De leden van de Accountantskamer helpen de gedaagde ondernemer vervolgens de behaalde PE-uren bij elkaar op te tellen. “Uw studievereniging komt tien keer per jaar bij elkaar, waarbij zo’n 2 uur per bijeenkomst aan leren wordt besteedt. Ook leest u vakliteratuur. Het NBA is bereid om u 26 uren per jaar toe te kennen. Dan blijft er een tekort van 42 uren staan. Daar komt een boete uit. Gaat u die betalen of zitten we hier over 3 maanden opnieuw?”
 
De gedaagde geeft aan de boete niet te kunnen betalen en liever uitgeschreven te willen worden uit het register. De voorzitter geeft aan dat uitschrijven in deze fase geen optie meer is. “Als u aangeeft dat u liever wordt doorgehaald nemen we daar notie van. Dat we het gaan doen is niet zeker. Verder wens ik u veel succes toe in deze mindere tijden voor uw bedrijf.”
 
Na het vertrek van de Accountant in Business bespreken de leden van de Accountantskamer met Arjen Sukkel van de NBA de zaken van de beklaagden die niet op de zitting zijn verschenen voor verweer. “Deze mevrouw heeft wel een verantwoordelijke functie als financial controller bij een groot bedrijf”, aldus de voorzitter. “In 2007 en 2009 had ze een kleine achterstand. Nu gaat het over de hele periode 2012/2013.” Volgens Sukkel heeft mevrouw de eerdere boete betaald, en heeft zij daarnaast haar contributie over 2014 voldaan. “Dat geeft aan dat ze wel graag in het register ingeschreven wil blijven.”
 
Met twee andere beklaagden is de NBA het contact kwijtgeraakt. Na het bespreken van nog twee andere cases is het lunchtijd. In de middag staan er maar liefst 11 zaken gepland. Wordt vervolgd…
______________________________________________________________________________
Permanente Educatie voor financieel manager en accountant
Wilt u nu, meer dan ooit, op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw vakgebied? Vindt u het cruciaal dat uw kennis en vaardigheden op peil zijn? Neem dan deel aan een van de opleidingen van Alex van Groningen. Klik hier voor de agenda Permanente Educatie en verzeker u direct van een plaats.
______________________________________________________________________________

Gerelateerde artikelen