Tuchtrecht.nl

Om de uitspraken van tuchtcolleges gemakkelijk toegankelijk te maken heeft Staatssecretaris Albayrak van Justitie 14 oktober jl. de website tuchtrecht.nl officieel geopend. De website is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Raad voor de rechtspraak.

Alle tuchtrechtelijke uitspraken krijgen, net als het geval is bij rechtelijke uitspraken, een uniek Landelijk Jurisprudentie Nummer (LJN-nummer), waardoor deze ook makkelijk zoekbaar zullen zijn. Het kabinet hoopt dat met deze transparantie het vertrouwen van burgers en de positie van (potentiële) klagers wordt versterkt en dat er binnen de beroepsgroepen een preventieve en normerende werking zal uitgaan van de centrale publicatie.

Momenteel publiceren de tuchtcolleges voor de advocatuur, de gerechtsdeurwaarders, de medische beroepen, de notarissen, de diergeneeskundigen, het productschap Pluimvee en Eieren en het productschap Vee en Vlees hun uitspraken op Tuchtrecht.nl. In 2010 volgen onder meer de uitspraken van de tuchtcolleges van de accountants en de octrooigemachtigden.

Zie: www.tuchtrecht.nl

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen