Tuchtcommissie: beloningsvoorstel ING-baas niet tegen de regels

'Geen bijdrage aan vertrouwen in banken.'

Het voorstel van ING om in 2018 de beloning van toenmalig bestuursvoorzitter Ralph Hamers fors te verhogen heeft niet bijgedragen aan het maatschappelijke vertrouwen in de bankensector. Maar bij het voorstel betrokken bestuurders hebben niet in strijd gehandeld met de Bankierseed, concludeert de Tuchtcommissie.

Het voorstel om de totale beloning van Hamers met ongeveer 50 procent op te voeren tot iets meer dan 3 miljoen euro per jaar, veroorzaakte destijds veel ophef. De raad van commissarissen van ING trok het voorstel niet voor niets binnen een paar dagen weer in.

De aanklager van de Stichting Tuchtrecht Banken betoogde in een tuchtzaak hierover dat betrokkenen bij het voorstel niet de moreel-ethische afweging hadden gemaakt die de Bankierseed van hen zou vragen. Voor twee van hen was daarom om beroepsverbod van twee jaar gevraagd en voor een ander een voorwaardelijk beroepsverbod van een jaar.

Maar de Tuchtcommissie oordeelt anders en wijst erop dat commissarissen van ING in 2018 ook hadden onderkend en meegewogen dat het voorstel publiekelijke ophef zou veroorzaken. Hun keuze om de beloning van de topman meer marktconform te maken zou daarom niet als onzorgvuldig of niet integer kunnen worden gezien. Uit de ontstane ophef en uit de snelle intrekking van het voorstel zou wel blijken dat de commissarissen de maatschappelijke weerstand tegen het voorstel hadden onderschat.

Advocaat Bart de Man van de inmiddels voormalig bestuurders van de bank geeft aan verheugd te zijn met de uitkomst. “Onze argumenten zijn gehoord door de Tuchtcommissie en ook erkend. De uitspraak bevestigt dat door betrokkenen integer is gehandeld.” ING zelf laat weten kennis genomen te hebben van de beslissing. De aanklager kan nog beroep aantekenen.

De Bankierseed is sinds 2015 verplicht voor iedereen die bij een bank werkt. Wie deze ondertekent dient zich te houden aan bepaalde gedragsregels. De eed was destijds in het leven geroepen om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen.

Gerelateerde artikelen