TTN versus de staat inzake contant geld beperking

contant geld beperking
Brancheorganisatie Trucks&Trailers Nederland wil een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat.

In het plan wordt een beperking genoemd tot 3000 Euro cashgeld. Volgens TTN zal dit plan de export van Trucks en Machinery ernstige schade toebrengen. Daarom eist de brancheorganisatie vrijstelling voor contante betalingen wanneer een truck of machine buiten de EU verkocht wordt.

De brancheorganisatie stelt dat er voor minstens twee miljard euro aan omzet verloren zal gaan los van de toeleveranciers en aanverwante bedrijven.

Het bestrijden van witwassen wordt ondersteund door de Branche en heeft dit ook aan Justitie te kennen gegeven maar dit moet volgens TTN niet ten koste gaan van de exporterende bedrijven.

“Dezelfde maatregelen worden niet door alle EU lidstaten gedragen waardoor er rechtsongelijkheid ontstaat en een aantasting van het level playing field die binnen de EU geldt (Trade Defence). Alle lidstaten moeten zich dus onthouden van het stellen van maatregelen die de markttoegang in die lidstaten belemmeren. Bovendien gaf de Kamermotie van van Oosten aan dat het Kabinet in overleg moest treden met relevante partijen uit het veld. Daar heeft het Kabinet onvoldoende gehoor aan gegeven en staat mede het verdedigingsbeginsel ter discussie,” aldus Brancheorganisatie Trucks&Trailers.

Het voorstel van het Kabinet ligt op dit moment nog voor advies bij de Raad van State.

Gerelateerde artikelen