‘Trustkantoren vullen poortwachtersfunctie niet goed in’

Trustkantoren vullen hun poortwachtersfunctie inadequaat in, waardoor de Nederlandse financiële sector potentieel grote reputatierisico's loopt. Dat stelt De Nederlandsche Bank in een position paper ten behoeve van een hoorzitting die de Tweede Kamer vandaag houdt over de stand van zaken in de trustsector.

Volgens toezichthouder DNB levert dienstverlening van trustkantoren inherent hoge integriteitsrisico’s op, maar de risicobeheersing schiet tekort. Trustkantoren verlenen diensten aan internationale structuren, wat met zich brengt dat er veelal geen face-to-face dienstverlening mogelijk is. Het zijn bovendien vaak complexe ondoorzichtige structuren, waarin gebruik wordt gemaakt van entiteiten uit offshore-jurisdicties die vergaande geheimhouding verstrekken.

Trustkantoren bedienen bijvoorbeeld structuren die bevorderen dat de uiteindelijk belanghebbende van een structuur anoniem blijft. Bij andere structuren staat het trustkantoor op te grote afstand om haar poortwachterstaken te kunnen vervullen. Dit soort structuren verhoogt de al inherent hoog risico-omgeving waarin trustkantoren opereren significant. Bovendien is door de groei van de sector en de diversificatie van activiteiten dit inherente hoge risico verder verhoogd. Daarnaast speelt nog een rol de verschuiving in de maatschappelijke en politieke acceptatie van het (fiscale) speelveld waarin trustkantoren zich bewegen.

Volgens DNB is aanpassing van het huidige wet- en regelgevend kader nodig om de stap naar professionalisering van de trustsector te zetten. Zo zouden trustkantoren bijvoorbeeld een geïntegreerde compliance functie moeten krijgen.

• Position paper DNB ten behoeve van het rondetafelgesprek trustsector

Gerelateerde artikelen