Trouwe medewerker genegeerd

In 95 procent van de Nederlandse organisaties wordt het meeste geld geïnvesteerd in medewerkers die korter dan vijf jaar in dienst zijn.

Bij het leeuwendeel van die organisaties ligt de focus op de eerste twee jaar. Trouwere medewerkers worden daarentegen vergeten.

Dat blijkt uit human resource benchmark onderzoek (prestatievergelijking) van TNS NIPO in opdracht van Raet, een van de grootste salarisverwerkende bedrijven in Nederland.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de hoogte van het salaris zelden de hoofdreden is om te solliciteren. Zekerheid, imago en carrièremogelijkheden worden belangrijker gevonden.

Leidinggevenden bepalen uiteindelijk bijna altijd welke nieuwe mensen worden aangenomen. Interne en externe adviseurs hebben nauwelijks invloed op de werving en selectie van werknemers.

Verder blijkt dat organisaties steeds creatievere secundaire arbeidsvoorwaarden opstellen, zoals een studietoelage voor kinderen of het aanbieden van extra culturele uitstapjes.

Gerelateerde artikelen