Trends in alternatieve financiering

Zelfregulering door alternatieve financieringsmarkt moet opstapje zijn naar verbeterde regelgeving en toezicht voor mkb.

Eén van de eerste dingen die mij opviel, na mijn switch van de bankensector naar de ‘nieuwe’ fintech-sector, was de ontoereikendheid aan wet- en regelgeving binnen de alternatieve financieringsmarkt gericht op de (klein)zakelijke markt. Nu, 5 jaar later, is deze situatie nagenoeg onveranderd. Logisch ergens, want alternatieve financiering is een relatief jonge industrie die zich nog midden in de ontwikkeling bevindt. Toch is meer druk op deze sector om zich te professionaliseren gewenst; dit ter bescherming van het (klein)zakelijk segment. Want degene die het grootste marketingbudget weet in te zetten, is in de praktijk vaak niet altijd de meest betrouwbaarste partij om mee in zee te gaan.

 
Niels Turfboer is managing director voor Spotcap Nederland en Verenigd Koninkrijk. Niels heeft ruim 20 jaar ervaring in financiële dienstverlening. Zo heeft hij onder meer in Nederland en Frankrijk bij ABN AMRO en ING gewerkt. Voorafgaand aan Spotcap was hij werkzaam bij MarketInvoice, één van de grote fintechs gericht op het MKB in Londen.

Na de economische crisis in 2008 ontstond er een toenemende groei aan alternatieve financiers, ook wel non-bancaire financiers genoemd. Deze ‘nieuwe financiers’ sprongen in op het financieringsgat dat na de crisis ontstond voor het mkb. Vanaf de start van ons bedrijf in Nederland in 2015 heb ik mij actief ingezet voor verbeterde wet- en regelgeving voor alternatieve financiers. Mijns inziens is de markt door de snelle groei minder transparant geworden, en het ontbreken van goed toezicht maakt dat sommige spelers hier ‘handig’ op inspelen. Zo zie je partijen die gerust 30 tot 40 procent rente vragen op zakelijke leningen. Ook omdat het een vrij analoge markt is, is het zeer lastig voor het mkb om het kaf van het koren te scheiden.
 
Lees ook: Meer dan helft van facturen te laat betaald

Hoewel er al geruime tijd goede regelgeving en toezicht is voor particuliere consumenten – vanuit de Wft en met toezicht door de AFM – ontbreekt dit in de alternatieve kredietverlening aan bedrijven. Echter is vorige week een belangrijke eerste stap gezet: de lancering van de Gedragscode MKB Financiers. Een gedragscode opgesteld door Stichting MKB Financiers die zich inzet voor verbeterde toegang tot zakelijke financiering voor mkb-ondernemers.

De Gedragscode van de Stichting MKB Financiers
Vorig jaar schreef ik nog dat ik PSD2 als de “meest positieve ontwikkeling voor de zakelijke consument in 2019” zag. PSD2 maakt namelijk een veilige uitwisseling van gegevens mogelijk tussen financiële dienstverleners, waar de eindklant van profiteert en beter door beschermd is. Echter laat de volledige implementatie van PSD2 nog enigszins op zich wachten. Daarom dat ik de Gedragscode die vorige week is gelanceerd door de Stichting MKB Financiers als meest positieve ontwikkeling op dit moment zie. En ik niet alleen. Zo sprak het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de woorden: “Daarom is de Stichting met recht hét platform voor alternatieve financiering.”
 
Stichting MKB Financiering levert een actieve bijdrage aan toenemende professionalisering van de alternatieve (non-bancaire) financieringssector. De belangengroep is opgericht door een voorhoede van vertegenwoordigers uit de markt om toegang tot klantgerichte en passende financiering voor het mkb te verbeteren. De aangesloten alternatieve financiers in de Stichting hebben de Gedragscode opgesteld in samenspraak met ondernemers, adviseurs en andere relevante stakeholders. In de Gedragscode zijn concrete richtlijnen opgesteld op het vlak van transparante communicatie, transparante kosten en renteplafonds: een duidelijke boodschap naar de industrie. 
 
Waarom is (zelf)regulatie belangrijk? 
Regulatie wordt niet vaak in één adem genoemd met innovatie, maar is wel essentieel om innovatie in goede banen te leiden. Daarom ben ik erg blij dat een tiental  alternatieve financiers het zelfinzicht hebben voor zelfregulatie van de industrie. Maar het kwaliteitsniveau dat de selecte groep aan koplopers ambiëren kan enkel bereikt worden als de financiers van de Stichting ook echt kritisch en streng zijn naar elkaar én andere alternatieve financiers. 
 
Met de Gedragscode zijn belangrijke stappen gemaakt in zaken als transparantie in kosten plus rentes en communicatie naar klanten. En hoewel deze zelfregulering een mijlpaal is in de alternatieve mkb-financieringsmarkt, pleit ik in het belang van het mkb ook voor een breder toezichtkader vanuit de AFM dat geldt voor alle financieringspartijen. Een goed gereguleerde, alternatieve financieringsmarkt zorgt ervoor dat de snelle groei van alternatieve financiering in goede banen wordt geleid, en dat het Nederlandse mkb over een duurzame verbreding van passende financieringsmogelijkheden beschikt.
 
Om het succes van alternatieve financiering voort te zetten in Nederland en Europa, hebben we weldoordachte regelgeving nodig welke zowel innovatie als een langetermijnvisie omarmt. De weg naar een succesvolle integratie van alternatieve financiering in ons financiële ecosysteem is, in mijn optiek, transparantie en toezicht.

Gerelateerde artikelen