Trendbreuk in tijdsduur betaling rekening

Nederlandse bedrijven laten hun rekeningen niet langer open staan dan een halfjaar geleden. Daarmee is sprake van een trendbreuk: vanaf maart 2007 werden rekeningen steeds later betaald. Het dieptepunt van het betalingsmoraal lijkt vooralsnog te zijn bereikt.

Dit blijkt uit de achtste Credit Management Trendmeter van OnGuard, een onafhankelijk, periodiek onderzoek onder een representatieve groep credit managers in Nederland.

Volgens 49% van de credit managers is het aantal dagen dat facturen blijven liggen, het afgelopen halfjaar toegenomen. Dit beeld blijkt echter niet geheel te kloppen met de werkelijkheid. Want hoewel het betalingsmoraal nog altijd door bijna een derde (33%) als ‘matig’ of ‘slecht’ wordt bestempeld, is dat geen verdere verslechtering ten opzichte van eerdere onderzoeken.

Ook de gemiddelde betaaltermijn is niet gestegen ten opzichte van een halfjaar geleden: toen betaalden klanten na gemiddeld 60 dagen, nu na 58 dagen. Daarnaast is ook het aandeel klanten dat binnen de vastgestelde termijn betaalt, nagenoeg gelijk gebleven (van 64% naar 68% nu).

Betalingsmoraal
Voor het komende jaar verwacht 39% een gelijkblijvende betalingsmoraal; één op de tien (10%) voorziet zelfs een verbetering. In mei van dit jaar verwachtten ruim zeven van de tien (72%) dat de betalingsmoraal het komende jaar zou verslechteren. Inmiddels is dat percentage fors gedaald tot 47%.

’Hoewel we niet kunnen spreken van significante verbetering van de betalingsmoraal, zien we wel dat de toename van betaaloverschrijdingen stagneert’, zegt Edwin Merk, commercieel directeur van OnGuard. ‘Toch moeten organisaties waken voor te veel optimisme. Zodra de verkopen weer aantrekken, is het risico op verslapping van de aandacht voor het betaalgedrag groter. En dat terwijl de gemaakte kosten oplopen.’

Overheid
Begin dit jaar beloofde de overheid verbetering van haar betaalgedrag. Credit managers merken daar echter nog weinig van. De overheid staat op nummer drie van de slechtst betalende sectoren en bijna de helft van de credit managers (47%) noemt de overheid als een van de laatst betalende klanten. De overheid zou meer moeten doen om de kans op non-betaling te verkleinen (59%) en moet zelf het goede voorbeeld geven door op tijd te betalen (74%), zo vinden credit managers.

Top drie langzame betalers:
1. Bouw en vastgoed (36%)
2. Transport en logistiek (24%)
3. Overheid (20%)

Gerelateerde artikelen