Treasury365 geeft organisaties grip op hun geld in onzekere tijden

Momenteel wordt de economie hard geraakt en hebben we te maken met de ene onzekerheid na de andere. Ondernemers moeten sneller kunnen handelen dan ooit en banken stellen nog strengere eisen bij financieringsaanvragen waar er meer van binnenkomen. Een goede prognose van de liquiditeit is essentieel.

Treasuryspecialist Ilfa helpt als eerste, en enige AFM vergunde organisatie, mkb(+) organisaties grip op hun geld te houden. Dat doen ze met Treasury365, een hybride dienstverlening die zowel online als fysiek hulp biedt bij treasuryvraagstukken.

Treasury is ook zonder een wereldwijde pandemie en brexit een complexe aangelegenheid. Het managen van liquiditeiten, werkkapitaal, renterisico, valuta’s en bankrelaties neemt veel tijd in beslag. Grote bedrijven hebben daar vaak een treasurer voor in dienst, maar bij kleinere mkb(+) of familiebedrijven wordt het er vaak ‘bij gedaan’ door de controller, CFO of DGA zelf. Maar juist in deze turbulente tijden geeft een goede invulling van de treasury functie financiers en andere stakeholders het comfort dat de organisatie de boel op orde heeft.

Met Treasury365 helpt Ilfa ondernemers met gedegen treasury zonder dat hiervoor een full time kracht hoeft te worden aangenomen. Dankzij de hybride opzet kunnen ze enerzijds beschikken over een online omgeving waar ze zelf liquiditeitsprognoses en rapportages kunnen maken, anderzijds krijgen ze toegang tot het netwerk en de kennis van Ilfa. Tevens kunnen ze rekenen op persoonlijk advies en ondersteuning van een vaste treasurer.

Ontwikkeling van geldstromen nu en in de toekomst
De applicatie binnen Treasury365 stelt ondernemers in staat alles wat geldstromen genereert vast te leggen. Op deze manier kunnen ze deze stromen analyseren en bekijken hoe ze zich ontwikkelen in de toekomst. Door de risico managementmodule van het systeem aan te zetten kunnen ook valuta en rente-exposures beheerd worden. Ilfa kijkt ondertussen mee, richt het systeem dusdanig in dat het optimaal functioneert voor elke individuele klant en haalt tijdens afgesproken momenten het spreekwoordelijke net op door nieuwe data bij de klant op te halen en de actuele stand van zaken te rapporteren. Afhankelijk van de frequentie van deze momenten kan er in bijna real time boven op de bal worden gezeten. De software biedt verder een uitgebreid pakket aan rapportagemogelijkheden aan, zodat bijvoorbeeld de CFO of de controller de voor hen relevante cijfers eenvoudig kunnen bekijken. Deze rapportages zijn bovendien op elk moment van de dag op elk device in te zien, waar dan ook ter wereld.

Arnoud Doornbos, director Marketing & Sales bij Ilfa: “Juist nu bedrijven worden geconfronteerd met een opeenstapeling van uitdagingen, zal grip op het geld van groot belang zijn. Niet alleen voor de ondernemers zelf, maar ook voor hun financiers en stakeholders. Banken zijn momenteel bezig met het herclassificeren van hun klantenportefeuille en willen risico’s vermijden. Een goede liquiditeitsprognose straalt vertrouwen uit en beperkt het risico als er financiering nodig is. Een zakelijk leven zonder financiële uitdagingen kunnen wij niet beloven, maar met Treasury365 worden uitdagingen wel op tijd gesignaleerd zodat snel kan worden gehandeld en er naar oplossingen kan worden gezocht.”

Treasury365 is beschikbaar in flexibele abonnementsvormen met optimale standaarden die worden afgestemd op de organisatie.