Transportakte is factuur

Ondernemers die ten onrechte btw op hun factuur vermelden, moeten deze btw in principe aan de Belastingdienst betalen. Onlangs besliste de Rechtbank Den Haag dat ook een transportakte van de notaris als factuur voor de btw wordt beschouwd.

De transportakte in deze zaak vermeldde dat een schadeloosstelling is belast met negentien procent btw. De belanghebbende stelt later echter dat deze vergoeding niet btw-belast is. De inspecteur gaat voor de rechtbank niet in op het discussiepunt over de belastbaarheid van de schadeloosstelling.

Volgens de rechtbank kan de transportakte als factuur voor de btw aanmerken. Daardoor moet de belanghebbende de btw die in de transportakte is vermeld toch betalen.

Het is zowel voor de verkopende als kopende partij als de notaris dus belangrijk om na te gaan of er wel of geen btw is verschuldigd. Als ten onrechte btw in de transportakte is vermeld, is de verkopende partij deze btw in principe verschuldigd.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Tax Update ism Deloitte

Gerelateerde artikelen