Transparantierichtlijn leidt niet tot vergelijkbare cijfers

Beursgenoteerde bedrijven rapporteren sinds begin dit jaar ieder kwartaal hun cijfers en geven hiermee meer inzicht in hun tussentijdse cijfers. De invoering van de transparantierichtlijn heeft echter nog niet geleid tot een vergelijkbare wijze van rapporteren door beursfondsen. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG onder grote Nederlandse beursfondsen.

De verschillen tussen de verschillende bedrijven zijn groot, vooral ten aanzien van de wijze van rapporteren en waarderings- en toelichtingsvraagstukken.

In 2008 heeft 36 procent van de 50 AEX en AMX fondsen geen rapportage over het eerste en derde kwartaal opgesteld. Een groot deel van de beursgenoteerde ondernemingen publiceert dus in 2009 voor het eerst kwartaalcijfers.

Uit de reeds gepubliceerde cijfers blijkt volgens Guus van Eimeren, partner bij KPMG Accounting Advisory Services, dat er meer transparantie is met betrekking tot de resultaatsontwikkeling van de beursgenoteerde ondernemingen.

Van Eimeren: ‘Er is echter nog weinig consistentie in de mate waarin inzicht wordt gegeven in de ontwikkelingen. Dit is inherent aan het feit dat de wetgever slechts beperkte inhoudelijke eisen heeft gesteld aan de inhoud van de kwartaalberichten. Slechts een beperkt aantal AEX en AMX fondsen heeft het eerste kwartaal bericht opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van IAS 34 Interim Financial Reporting en heeft aandacht besteed aan alle toelichtingsvereisten.’

Volgens Van Eimeren zal deze consistentie er bij het halfjaarbericht wel zijn. ‘Het halfjaarbericht moet met ingang van dit jaar worden opgemaakt in overeenstemming met de bepalingen van IAS 34 Interim Financial Reporting inclusief een verslag van de belangrijkste gebeurtenissen die zich in de eerste zes maanden hebben voorgedaan en zal door de AFM worden betrokken in het toezicht op de financiële verslaggeving.’

Uit het onderzoek blijkt voorts dat in 2008 60 procent van de AEX en AMX fondsen de halfjaarcijfers nog niet conform IAS 34 had opgesteld. Het gevolg is dat pas met de publicatie van de halfjaarcijfers volledig inzicht wordt verschaft in de ontwikkeling van de resultaten en financiële positie van beursgenoteerde ondernemingen.

De aangescherpte regels zullen leiden tot aanzienlijke druk op de accounting en control afdeling van beursgenoteerde ondernemingen. ‘Bestuurders dienen het halfjaarbericht te voorzien van een verantwoordelijkheidsverklaring. Voor de commissarissen is het belangrijk dat wordt toegezien op een juiste en volledige kwartaalafsluiting door de ondernemingen’, aldus Van Eimeren.

Gerelateerde artikelen