Transparantieregels grensoverschrijdende fiscale rulings aangenomen

Vandaag heeft de Raad van de EU een nieuwe regeling aangenomen waarbij de verplichte en automatische uitwisseling van informatie tussen de lidstaten over de grensoverschrijdende fiscale rulings en voorafgaande prijsafspraken die zij afgeven aan ondernemingen, wordt ingevoerd.

Door de invoering van meer transparantie over grensoverschrijdende fiscale rulings, zal de richtlijn de lidstaten in staat stellen om bepaalde vormen van misbruik van fiscale regelingen door bedrijven op te sporen en de nodige maatregelen te nemen. De richtlijn zal dus bijdragen tot het voorkomen van belastingontwijking door bedrijven en agressieve fiscale planning, die vaak leiden tot aanzienlijke winstverschuiving en uitholling van de belastinggrondslag in de lidstaten.

De lidstaten moeten de nieuwe regels voor eind 2016 in nationaal recht omzetten.

Gerelateerde artikelen