Transparantiebenchmark ministerie van EZ weer van start

Bedrijven kunnen vanaf vandaag weer meedoen aan de Transparantiebenchmark. Dit is een jaarlijks onderzoek van het ministerie van Economische Zaken naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving.

Ondernemingen die tussen 1 mei en 1 juli 2013 het self-assessment invullen, dingen mee naar de Kristalprijs voor maatschappelijke verslaggeving, een gezamenlijk initiatief van EZ en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Op 21 november wordt bekend welke bedrijven het meest transparant zijn over de economische, milieu- en sociale resultaten van hun bedrijfsvoering.

Met de Transparantiebenchmark meet het ministerie de transparantie in maatschappelijke jaarverslagen en probeert daarmee de prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te stimuleren. Bedrijven die zijn opgenomen in de Transparantiebenchmark blijken hun daadwerkelijke MVO-prestaties te verbeteren.

Ook voor MKB
De vaste onderzoeksgroep van de Transparantiebenchmark bestaat uit de 500 grootste ondernemingen van Nederland. De benchmark staat echter ook open voor andere bedrijven. Zij kunnen vrijwillig tot de onderzoeksgroep toetreden. Het ministerie moedigt vooral MKB-ondernemingen aan om zich vrijwillig aan te melden.

Scores
Deelnemers aan de Transparantiebenchmark worden getoetst op de inhoud en kwaliteit van hun maatschappelijke verslaggeving. Doel is dat zij de impact en invloed van hun bedrijfsvoering op mens- en milieu beschrijven, open zijn over de risico’s van hun bedrijfsstrategie en ook inzicht geven in hun rol en de uitdagingen binnen de keten. De Transparantiebenchmark werkt met een online vragenlijst (self-assessment) waarmee bedrijven zelf de mate van transparantie over de maatschappelijke prestaties van hun onderneming beoordelen. Uit de self-assessment volgt een voorlopige score die – na controle door PwC, de uitvoerder van de Transparantiebenchmark – wordt omgezet in een vastgestelde score. Ondernemingen kunnen het self-assessment tot 1 juli online invullen. Op 21 november maakt het ministerie alle scores bekend tijdens de uitreiking van de Kristalprijs.

Voordelen van benchmarken
Door deelname aan de Transparantiebenchmark doen bedrijven kennis op van algemeen geaccepteerde criteria voor maatschappelijke verslaggeving en krijgen zij inzicht in eventuele verbeterpunten. Verder kunnen ondernemingen zien hoe zij scoren ten aanzien van concurrenten en bedrijven uit andere sectoren. Deelnemers maken bovendien kans op de Kristal, een toonaangevende prijs op het gebied van maatschappelijke verslaglegging. Voor het MKB is er een speciale MKB-Kristalprijs.

Ondernemingen uit de vaste onderzoeksgroep hebben inmiddels een uitnodigingsbrief ontvangen voor deelname aan de Transparantiebenchmark 2013. Meer informatie is te vinden op www.transparantiebenchmark.nl

Gerelateerde artikelen