‘Transitievergoeding zorgt voor meer faillissementen’

De nieuwe verplichte transitievergoeding, zoals deze in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) door minister Asscher is ingevoerd, zorgt voor meer faillissementen dan nodig. Ondernemingen bij wie het water aan de lippen staat kunnen alleen tegen zeer hoge kosten mensen ontslaan om zo meer financiële armslag te krijgen. Doen ze dat niet dan is faillissement het gevolg. Dit stelt Turnaround Management Association Nederland (TMA Nederland), de beroepsgroep van meer dan 200 'specialisten in het redden van bedrijven'.

TMA Nederland bepleit de herinvoering van een rechtelijke toets die goedkoper ontslaan mogelijk moet maken.

Transitievergoeding
 
Edwin den Boer, voorzitter van TMA Nederland: “Bij dreigend faillissement is het op dit moment met de huidige wetgeving bijna niet mogelijk om te saneren in de personeelskosten op basis van een goed onderbouwd herstructureringsplan. Personeel vormt veelal de grootste kostenpost en daar moet dan dus snel worden ingegrepen wil de organisatie levensvatbaar zijn. Wil je echter personeel ontslaan dan loop je vanwege een liquiditeitsprobleem hier dus vast. De maximale transitievergoeding van 75.000 euro is tegenwoordig bijna altijd het minimum. Vaak is een herstructurering daardoor niet mogelijk en is faillissement het gevolg. De gevolgen zijn dan voor het personeel en vele andere stakeholders veel groter. Liever een lagere transitievergoeding dan meteen door naar het UWV voor een werkloosheidsuitkering.”
 
Rechtelijke toets

Den Boer: “Wij denken dat er prima maatstaven zijn om te bekijken of een organisatie echt in de problemen is en een beroep kan doen op een soepeler regeling. Een accountant kan een goede inschatting maken van de financiële situatie van een onderneming en een verzoek tot sanering in personeelskosten aan een rechter voorleggen ter toetsing. Hoeveel jaren draai je al verlies?  Hoeveel staat er op de balans en hoe staat het met de beschikbaarheid van liquiditeit etc. etc.? Vervolgens is het aan de rechter om te bepalen (rechterlijke toetsing) of er in het kader van een doorstart op een goedkopere manier afscheid genomen kan worden van het personeel. Dat is geen leuke boodschap voor hen. Maar voor de resterende werknemers, de leveranciers en de onderneming het beste. Hierdoor wordt meer waarde behouden voor de onderneming en haar stakeholders. Bestaande leveranciers bij voorbeeld lijden hierdoor minder of geen schade en gaan – zoals nu vaak gebeurt – als gevolg van het faillissement van hun afnemer zelf ook failliet. Wij bepleiten dat dit onbedoeld effect van de wet dat zeer schadelijk is voor de BV Nederland zo snel mogelijk moet worden gerepareerd. Het is een ernstige belemmering om te reorganiseren als het eenvoudig weg echt moet.”

— 

Bent u betrokken bij een sanering of doorstart?
Bent u ondernemer, manager, jurist, accountant, adviseur of financier? Bent u (binnenkort) betrokken bij een faillissement, sanering of doorstart? Dan is de cursus Corporate Recovery voor u onmisbaar. De cursus biedt u praktische antwoorden op uw vragen: Hoe koop ik een bedrijf uit een faillissement en hoe voer ik een succesvolle doorstart uit? Meld u direct aan

Gerelateerde artikelen