Transfer pricing in recessie

Het huidige economische klimaat zorgt voor turbulente tijden. Veel belastingplichtigen hebben momenteel te maken met teruglopende omzet, overcapaciteit, hoge overhead, reorganisaties, financieringsproblemen en oplopende verliezen. Stuk voor stuk zaken die u bezig houden en waarvoor oplossingen dienen te komen.

Zeker binnen internationale concernverhoudingen, zal niet alleen u maar ook de belastingdienst de situatie willen analyseren. Hoe zijn verliezen tot stand gekomen en waarom vallen bepaalde kosten in Nederland? Hoe zit het met de risico’s of de ‘key value drivers’? Waren de marges in het verleden niet te laag en hoe zit dat nu? Wat zijn de effecten van een reorganisatie? Allemaal vragen die van invloed zijn op uw transfer pricing positie.

Uiteindelijk zijn deze ook belangrijk bij het beoordelen van het door u aangegeven belastbare resultaat. Er zijn dus voldoende redenen om eens goed naar uw transfer pricing documentatie te kijken. Niet alleen naar uw huidige situatie maar ook naar uw historische posities. Is alles wel goed gedocumenteerd en onderbouwd? In deze moeilijke periode zit u niet te wachten op discussies over uw situatie, omkering van de bewijslast en boetes. Conclusie: goede transfer pricing documentatie is belangrijk. Juist in deze economisch mindere tijden.

Bron: Jacob Mook, Grant Thornton

Gerelateerde artikelen