Top 10 risico’s voor financiële instellingen

Technologische storingen en criminaliteit worden door financiële instellingen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) als een beduidend groter risico ervaren dan wereldwijd. Dat concludeert risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon Risk Solutions in zijn 2014 EMEA Financial Institutions Industry Report.
Het rapport schetst wat volgens financiële instellingen in de EMEA-regio de belangrijkste brancherisico’s zijn en zet dit af tegen wereldwijde scores. Sinds vandaag is het volledige rapport te downloaden.
Aon constateert dat financiële instellingen binnen de EMEA-regio en daarbuiten tot dezelfde top vier brancherisico’s komen: veranderende wet- en regelgeving staat op één, gevolgd door stagnatie van de markt, groeiende concurrentie en merkbescherming. Binnen EMEA geeft maar liefst 67% van de financiële instellingen aan het afgelopen jaar inkomensverlies te hebben geleden als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving. Een iets kleiner aantal (63%) wijst daarvoor naar stagnatie van de markt, 57% noemt groeiende concurrentie als oorzaak.
EMEA-specifieke risico’s
Vanaf de vijfde plek ontstaan forse verschillen: technologische storingen, liquiditeitsrisico’s en criminaliteit nemen binnen EMEA respectievelijk plek 5, 6 en 7 in. Wereldwijd gezien staan die risico’s pas op plek 10 of lager. Criminaliteit wordt sinds begin 2014 zowel binnen EMEA als wereldwijd als een groeiend risico ervaren. 
 
Algemene conclusies van Aon zijn dat de complexiteit van risicomanagement wereldwijd toeneemt en dat het toezicht op financiële instellingen scherper wordt. Dat laatste uit zich in een groeiend aantal rechtszaken en hogere boetes voor financiële instellingen. Ook blijkt dat bedrijven makkelijker van verzekering switchen en dat ze zich bij de keuze voor een verzekeraar steeds meer laten leiden door de prijs en premiehoogte. Het lijkt erop dat zij beter op hun geld letten uit angst voor een nieuwe recessie.
Steeds veeleisender bedrijfsklimaat
Het brancherapport geeft inzicht in drie belangrijke risicogebieden: risicoprioriteiten, de verzekeringsmarkt en risicomanagement. Daarbij behandelt Aon in het rapport de verschillen tussen trends binnen EMEA en wereldwijde trends, inclusief de uiteenlopende meningen over technologie en liquiditeitsrisico’s. Ook benoemt Aon de belangrijkste aandachtsgebieden voor financiële instellingen in EMEA.
Het rapport is gebaseerd op de Global Risk Management Survey van Aon en het Global Risk Insight Platform (GRIP), maar ook op interne gegevens van Aon. Andere bronnen zijn analytische modellen die de visie van specialisten op het gebied van risico’s en verzekeringsmaatschappijen wereldwijd weerspiegelen. 
Meer op het spel dan ooit
“Financiële instellingen worden in het huidige wereldwijde bedrijfsklimaat geconfronteerd met steeds complexere uitdagingen,” stelt Bervin Janssen, Managing Director Financial Institutions bij Aon. “Dat reikt van het wettelijk toezicht op risico’s en kapitaalratio’s tot aanhoudende economische druk en een groeiend aantal rechtszaken. Ook het risico op technologische storingen en de constante dreiging van gegevensinbreuk als gevolg van cyberaanvallen maakt dat er voor financiële instellingen meer op het spel staat dan ooit.”
Eigen inzichten delen
Janssen voegt eraan toe dat Aon er veel waarde aan hecht om gegevens en inzichten zoals die uit het rapport, met eigen klanten te delen. “Daarmee beogen wij hen de juiste ondersteuning te geven bij het proactief beheersen en verminderen van bedrijfsrisico’s. Het rapport bevestigt dat risicomanagement onmisbaar is om groei en rentabiliteit te bereiken in een steeds veeleisender bedrijfsklimaat en veranderende wetgeving.”
Bron: Aon
Gerelateerde artikelen