Top 10 grootste risico’s in 2009

In de top-10 van grootste risico's voor een gezonde bedrijfsvoering in 2009 staat de kredietcrisis met stip op één. Daar waar analisten vorig jaar nog van mening waren dat te starre regelgeving en compliance grote risico's voor bedrijven inhield en de belangrijkste bedreiging was, richt de aandacht zich nu volledig op de gevolgen die de kredietcrisis heeft voor de wereldeconomie.

Uit de jaarlijkse risico top-10 die in samenwerking met Oxford Analytica wordt samengesteld door Ernst & Young, blijkt dat bedrijven het komende jaar veel tijd en energie zullen steken in riskmanagement.

De top-10 van grootste risico’s in 2009 ziet er als volgt uit:

01. kredietcrisis
02. regulering en compliance
03. verdieping van de recessie
04. radicale vergroening van de economie
05. opkomst van niet-traditionele marktpartijen
06. kostenbesparingen
07. talent managen
08. uitvoering van allianties en transacties
09. overbodig worden van bestaande businessmodellen en nieuwe modellen zoeken
10. reputatieschade.

Gerelateerde artikelen