Top 10 belangrijkste pullfactoren baan

Een goed salaris is gemiddeld gezien nog steeds de belangrijkste driver voor de Nederlandse Beroepsbevolking (NBB) om te kiezen voor een baan: 56 procent g

Ook het krijgen van of het uitzicht hebben op een vast contract en een goede werksfeer zijn belangrijke drivers in deze overweging. Daarentegen blijkt dat hoe hoger het opleidingsniveau is, hoe minder belangrijk het salaris wordt gevonden. Dit geldt ook voor het krijgen van een vast contract: bijna de helft van de vmbo’ers vindt dit belangrijk terwijl slechts 30 procent van de wo’ers hier groot belang aan hecht. 

Wat opvalt is dat met name jongeren behoefte hebben aan ontwikkelingsmodelijkheden en verantwoordelijkheid bij een (nieuwe) baan. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek waarbij in het eerste kwartaal van 2018 2.804 respondenten zijn ondervraagd over onder andere de belangrijkste pullfactoren en arbeidsvoorwaarden.

Tabel 1: Belangrijkste pullfactoren van de Nederlandse beroepsbevolking

Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe minder belangrijk het salaris en vast contract
Uit het onderzoek blijkt dat een goed salaris, een vast contract en een goede werksfeer veelal de belangrijkste voorwaarden zijn in de overweging van een (nieuwe) baan. 

Voor alle doelgroepen, bij onderscheid naar opleidingsniveau, is een goed salaris het meest belangrijk maar wel is te zien dat hoe hoger het opleidingsniveau, hoe minder groot het belang wordt. Dit geldt ook voor het krijgen van een vast contract: bijna de helft van de vmbo’ers vindt dit belangrijk terwijl slechts 30 procent van de wo’ers hier groot belang aan hecht. 

Voor de hbo’ers geldt ook dat een goede werksfeer belangrijker is dan een vast contract en de wo’ers hechten meer belang aan de inhoud van het werk, een goede werksfeer, een baan dichtbij huis/met een acceptabele reistijd en aan uitdagend werk. De ambitie die zichtbaar was bij de jongste leeftijdsgroepen is vooral dus ook zichtbaar bij de groepen met hoogste opleidingsniveaus.

Jongste doelgroep zoekt naar ontwikkelingsmogelijkheden en verantwoordelijkheid
Onderscheid in leeftijd laat zien dat de groep jonger dan 25 jaar, na een goed salaris, de werksfeer het meest belangrijk vindt terwijl de groep ouder dan 35 jaar meer waarde hecht aan een vast contract. Doorgroeimogelijkheden, verantwoordelijkheid en opleidingsmogelijkheden zijn typerend en bovengemiddeld belangrijker voor de ambitieuze jongeren in de leeftijd 15-24 jaar. In dit rijtje is vooral de behoefte aan verantwoordelijkheid opvallend. Steeds vaker krijgen jongeren last van burn-outs, mede vanwege de grote verantwoordelijkheid die zij voelen op allerlei verschillende vlakken: privé, op werk, op school, tijdens het sporten… En toch vindt een deel van deze groep het belangrijk dat ze verantwoordelijkheid hebben in een baan. Ook de leeftijdsgroep 25-34 jaar is ambitieus en vindt het belangrijk dat er goede doorgroeimogelijkheden zijn. De oudste groep, ouder dan 50 jaar, hecht juist veel waarde aan zelfstandigheid in de functie.

Tabel 2: Belangrijkste pullfactoren per leeftijdscategorie

Inzicht in pullfactoren van uw doelgroep
Hoewel er dus over de Nederlandse Beroepsbevolking gezegd kan worden dat een goed salaris, een vast contract en een prettige werksfeer het meest belangrijk zijn, blijkt dat als we dieper inzoomen op bepaalde doelgroepen dit echter niet altijd geldt. Het is belangrijk om te weten wat de drivers van uw doelgroep zijn om er zo voor te zorgen dat u zich kunt profileren als een aantrekkelijke werkgever. 

Gerelateerde artikelen