Ton van Dalen, financieel directeur CARe Schadeservice: ‘We bouwen aan een landelijk netwerk’

fallback
Er lopen in Nederland niet veel controllers of financieel directeuren rond die zoveel ervaring hebben met overnames als Ton van Dalen. De financieel directeur van CARe Schadeservice is de afgelopen vijftien jaar betrokken geweest bij maar liefst vijftig bedrijfsovernames.

Niet alleen begeleidde hij elke acquisitie van begin tot eind, hij zorgde er ook voor dat alle losse puzzelstukjes samenvloeiden tot één bedrijf. In de beginjaren van CARe Schadeservice werd gemiddeld elke twee maanden een acquisitie gedaan.


‘In de periode 1990 tot 1992 hebben we maar liefst twaalf bedrijven gekocht.’ Van Dalen was samen met de algemeen directeur verantwoordelijk voor het gehele acquisitieproces. ‘Van het voeren van onderhandelingsgesprekken over de prijs tot het uitvoeren van het juridische traject. Daarnaast kwamen er tal van andere zaken bij kijken. Denk aan een personeelsaudit, de contacten met klanten, milieu-onderzoek en rapportages.


De overnames waren een project op zich. Het doel in de beginjaren van CARe Schadeservice was groei. We streefden naar een landelijk dekkend netwerk. Die doelstelling hebben we ruimschoots gehaald. Gemiddeld hebben we elke drie jaar de omzet weten te verdubbelen.’


Eenduidig
Na de overnamehausse kon Van Dalen zich concentreren op het consolidatieproces. ‘In 1993 zijn we overgegaan op een eenduidig boekhoudsysteem voor alle vestigingen. Van echte integratie was echter geenszins sprake. Iedereen werkte weliswaar met hetzelfde programma, maar onderling waren de systemen nog niet gekoppeld.


Tien jaar later werd opnieuw een grote stap gezet in het consolidatieproces. Toen gingen alle vestigingen overgingen op een nieuw backofficesysteem: CAReflow.


Van Dalen: ‘Alles wat met schade te maken heeft, brengen we in dit systeem in kaart. Wat is het gemiddelde schadebedrag? Hoe zien onze klantprofielen eruit? Daarnaast zijn met de komst van het systeem ook onze interne processen transparant en is personeels- en salarisinformatie zichtbaar. We zijn een urenfabriek.


Voor ons is het daarom heel waardevol om te zien waar die uren aan worden besteed.’ Ook rapporteren gaat nu een stuk makkelijker. De CFO: ‘We zijn nu in staat om maandelijks een geconsolideerde winst- en verliesrekening te presenteren. CARe Schadeservice is daarnaast onderdeel van het beursgenoteerde Athlon. Elk kwartaal rapporteren we naar onze aandeelhouders toe.’


Dat betekent dat CARe Schadeservice – tot ongenoegen van Van Dalen – wordt geperst in een keurslijf van regels. Vooral IFRS is hem een doorn in het oog. ‘We zijn nu nog onderdeel van Athlon Holding, maar het beursgenoteerde concern heeft ons recent in de etalage gezet. Tegelijkertijd moeten we aan de nieuwe boekhoudregels voldoen. Dat heeft bijvoorbeeld impact op het inboeken van onze overnames.


Deze moeten we van jaar tot jaar waarderen volgens de impairmenttest. Is de waarde die we als onderneming hebben betaald nog wel gelijk aan de waarde van de acquisitie in het maatschappelijke verkeer? De uitkomst is uiterst subjectief, of je nu wilt of niet.


Dat terwijl IFRS een beter inzicht zou moeten geven in de betrouwbaarheid en het reilen en zeilen van de onderneming. In de praktijk is niets minder waar. We zijn er als BV Nederland veel geld aan kwijt geweest. Is deze hele operatie zinvol geweest? Dat vraag ik mij af.


Ook bij de code Tabaksblat heb ik dat gevoel. De hoeveelheid regels is een overdaad. Het maakt de bestuurder van vandaag de dag schizofreen. Wat mag ik nu wel en wat niet? Dat is niet bevorderlijk voor het ondernemerschap, de bestuurder zal minder risico durven nemen. Die angst sijpelt vervolgens door een organisatie heen, een slechte zaak. Zeker als je het in perspectief plaats van het goed koopmanschap dat daarvoor het uitgangspunt in de Nederlandse verhoudingen was.’


Digitaal factureren
Aan de  automatiseringsdrift van CARe Schadeservice lijkt geen eind te komen. Ook het contact met de klant is voor een groot deel geautomatiseerd.


Van Dalen: ‘Aan één van onze grootste klanten factureren we al digitaal. Het belangrijkste deel van onze omzet komt van leasemaatschappijen. In een samenwerkingsverband met meerdere leasemaatschappijen en schadeherstelbedrijven zijn we nu bezig met het Elektronisch Schade Afhandelingsysteem, ESA.


In de loop van dit jaar moet het systeem actief worden. De meeste schadeherstelbedrijven hebben zich daaraan gecommitteerd. Uit het systeem uploaden we de informatie over de schade, het kenteken en de NAW-gegevens.


Onderdeel van ESA is Anachron, waar wij onze digitale facturatie op aansluiten. Anachron is een door de fiscus geaccepteerd systeem. Voordelen zijn minder enveloppen, minder postzegels en een snellere betaling. Daarnaast biedt het ook meer structuur omdat je telefoontjes en faxen kunt raadplegen in het systeem.’


Door de toegenomen automatisering denkt van Dalen dat zijn rol als financieel directeur ook verandert. ‘In de loop van mijn carrière bij CARe Schadeservice is mijn focus meer verschoven naar de strategische kant van de financiële functie. Waar kunnen we het beste ons marktaandeel vergroten? Waar kunnen we de efficiëntie verbeteren?


Dat soort vraagstukken komen vaker op mijn pad. Gezien het feit dat cijfers met een druk op de knop te verkrijgen zijn, richt mijn focus zich nog meer richten op de analyse.  Ik zie mijzelf in de toekomst nog meer als sparringpartner van de operationele kant van ons bedrijf.’


De automatiseringsgolf heeft zijn weerslag op de financiële functie niet gemist. Twee jaar geleden werkten er  bij CARe Schadeservice nog 45 financials. Momenteel zijn daar nog 30 van overgebleven. Van Dalen: ‘Ik verwacht dat er over twee jaar nog vier of vijf fte’s verdwijnen. Onze financials zitten verspreid over de clusters Zwolle, Rotterdam, Eindhoven en Vianen. Elk cluster beschikt over een teamleider, een coördinator van de administratieve organisatie, interne controllers en businessanalisten.’ 


Spannend
Van Dalen beleeft op het moment van het interview een spannende periode. ‘Zoals gezegd heeft Athlon Care Schadeservice in de etalage gezet. Samen met andere leden van de directie zijn we momenteel bezig met een management buyout. Mocht het ons gaan lukken om het bedrijf over te nemen, dan verandert mijn rol wellicht iets. De weg die we zijn ingeslagen blijft echter hetzelfde.’


Naam: Ton van Dalen
Leeftijd: 53
Bedrijf: CARe Schadeservice
Functie: financieel directeur
Werkzaamheden: Strategisch financieel beleid, legal, eindverantwoordelijk rapportages, verzekeringen, tarievenbeleid, huisvesting, ICT (tot heden)
Opleiding: Middelbare school, SPD I en II, Nijenrode Advanced Management Program
Loopbaan: 1975-1983 Dijker en Doornbos (nu PWC), 1983-1987 Verenigde Bedrijven Bredero, 1987- heden Athlon waarvan vanaf 1992 Financieel Directeur CARe
Hobby’s: Skiën, Golfen, Reizen, met de hond wandelen, uit eten gaan


Aantal fte in financiële functie: 30
Financiële systemen: Business Objects, Exact Globe, CAReFlow, TUNe by CARe, CAReView
Typering finance team: Gedreven, eager, ondersteunend in de organisatie, focus op verbetering
Belangrijkste issue voor het team: Verdere optimalisatie van het proces, digitalisering

Gerelateerde artikelen